Kard. Arinze twierdzi, że Msza trydencka została zniesiona

W poufnej nocie przekazanej papieżowi Benedyktowi XVI kard. Francis Arinze twierdzi, że Msza trydencka "została zniesiona" przez posoborową reformę liturgiczną. Zdanie to pozostaje w sprzeczności z dotychczasową interpretacją przyjętą przez Stolicę Apostolską - między innymi za sprawą kard. Josepha Ratzingera.

Włoska gazeta „Il Giornale” w numerze z 22 października 2005 r. przynosi w artykule redakcyjnym informację o istnieniu przeznaczonego dla Benedykta XVI memorandum, podpisanego przez kard. Francisa Arinze, prefekta Kongregacji i abp. Domenico Sorrentino, jej sekretarza. Autorzy memorandum uznają za niedopuszczalne jakiekolwiek ułatwienia dla sprawowania Mszy św. „trydenckiej”, gdyż – jak twierdzą – obrządek ten został zniesiony wraz z wprowadzeniem nowego mszału przez Pawła VI w roku 1969.

Informując o poufnym memorandum kard. Arinze, „Il Giornale” zwraca ponadto uwagę, że to właśnie kard. Arinze informował 12 października dziennikarzy, akredytowanych w Rzymie dla obsługi Synodu Biskupów, że żaden z biskupów nie zgłaszał postulatu rozszerzenia możliwości używania mszału św. Piusa V. Trzeba jednak pamiętać – kontynuuje włoski dziennik – że trzy dni po tej nieprzychylnej wypowiedzi prefekta kongregacji liturgicznej kard. Dario Castrillon Hoyos, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, zaproponował podczas swego wystąpienia w auli synodalnej, by sprawa takich ułatwień dla liturgii tradycyjnej została poruszona w końcowym dokumencie synodu. Tak się jednak nie stało.

Pytanie, czy Msza tradycyjna została zakazana, było przedmiotem badania specjalnej dziewięcioosobowej komisji kardynalskiej, powołanej w roku 1986 przez papieża Jana Pawła II. Według relacji jednego z członków tej komisji, kard. Alphonsa M. Sticklera SDB, komisja uznała, że takiego zakazu nigdy nie wydano – i w związku z tym przedłożyła Ojcu Świętemu wniosek o wydanie generalnej zgody na odprawianie Mszy trydenckiej przez każdego kapłana obrządku łacińskiego (sprawa ta nie miała kontynuacji). Wśród członków tej komisji znajdował się kard. Joseph Ratzinger, ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary. W trakcie pielgrzymki tradycjonalistów do Rzymu w roku 1998 kard. Ratzinger powiedział w specjalnym wykładzie m.in.: „W całej swej historii Kościół nigdy nie zniósł, ani nie zakazał prawowiernych form liturgicznych, co byłoby całkowicie obce Duchowi Kościoła. … I tak właśnie Sobór zarządził reformę ksiąg liturgicznych, ale nie zakazał ksiąg wcześniejszych”.

inf. www.christianitas.pl

 

Zobacz także