Kard. Canizares nowym prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów

Kard. Antonio Canizares Llovera został mianowany nowym prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dotychczasowy arcybiskup Toledo w Hiszpanii zastąpił na tym stanowisku 75-letniego kard. Francisa Arinze, który osiągnął wiek emerytalny.

Kard. Antonio Canizares Llovera, arcybiskup Toledo urodził się w roku 1945. Po święceniach obronił doktorat z teologii ze specjalizacją katechetyczną. Jest wiceprzewodniczącym episkopatu hiszpańskiego, w którym zajmował się katechezą oraz problemami doktrynalnymi.

Jest członkiem watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary oraz Papieskiej Komisji "Ecclesia Dei", do której zadań należy dialog z tradycjonalistami, przywiązanymi do liturgii w języku łacińskim, sprzed II Soboru Watykańskiego.

Dotychczasowy prefekt Francis Arinze pochodzi z Nigerii. Urodził się 1 listopada 1932 r., kapłanem został 23 listopada 1958 r. Od 6 lipca 1965 r. był biskupem pomocniczym, a od 26 czerwca 1967 r. arcybiskupem Onitshy.

W 1985 r. Jan Paweł II wezwał go do Watykanu i mianował proprzewodniczącym Sekretariatu dla Niechrześcijan, a gdy niebawem kreował go kardynałem, Nigeryjczyk został przewodniczącym tego urzędu, odpowiedzialnego za kontakty Kościoła katolickiego z religiami niechrześcijańskimi. Gdy w 1988 r., w wyniku reformy Kurii Rzymskiej Sekretariat stał się Papieską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego, kard. Arinze został jej pierwszym przewodniczącym.

1 października 2002 r. papież powołał go na prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Był jedynym czarnoskórym kardynałem, kierującym jednym z centralnych urzędów Kurii Rzymskiej. Cieszył się opinią zdolnego organizatora, wytrwałego i otwartego rozmówcy w kontaktach z wyznawcami innych religii i zwolennikami różnych nurtów w Kościele, a przy tym niezachwianego w prawowierności.

inf. KAI

 

Zobacz także