Kard. Dziwisz: niedzielna Eucharystia centrum życia chrześcijanina

Niedzielna Eucharystia powinna być w centrum tygodnia każdego chrześcijanina - podkreśla kard. Stanisław Dziwiwsz w liście pasterskim na Wielki Post. Metropolita krakowski apeluje do pracodawców i władz uczelni, by umożliwiali udział w niedzielnej Mszy św. swoim pracownikom oraz studiującym zaocznie. Dodaje także, że cały Kościół krakowski włącza się w akt pokuty, dokonywany przez duchowieństwo w Środę Popielcową w swoich parafiach.

"Przepraszamy za słabości i uleganie pokusom współczesnego świata" – pisze i apeluje, aby udział w niedzielnej Mszy świętej stał się początkiem odnowy życia religijnego i podjęciem "nowej ewangelizacji", do której wzywał Ojciec Święty Jan Paweł II.

W liście skierowanym do wiernych archidiecezji krakowskiej kard. Stanisław Dziwisz podkreśla, że niedzielna Eucharystia jest "szczególnym miejscem naszego spotkania z Bogiem i Jego łaską". Powołując się na statystyki metropolita krakowski zauważa "dość duży" udział wiernych archidiecezji krakowskiej w niedzielnej Mszy św., ale wskazuje, że są także miejsca, w których liczba uczestniczących we Mszy świętej maleje.

"Często przyczyny tego niepokojącego zjawiska mają swoje źródło w naszej woli, jak na przykład: wyjazdy weekendowe, spędzanie wielu godzin przed telewizorem, podejmowanie dodatkowej pracy w pogoni za pieniądzem" – podkreśla kardynał.

Metropolita krakowski widzi jednak także inne powody opuszczania niedzielnej Eucharystii, które są niezależne od człowieka. Wśród nich na pierwszym miejscu wymienia przymus pracy w niedzielę. "Coraz częściej zdarzają się przypadki zmuszania do pracy w sklepach, firmach i innych zakładach" – pisze kardynał i apeluje do wszystkich pracodawców, żeby pamiętali, iż ludzie wierzący mają obowiązek świętowania Dnia Pańskiego.

"Zabraknie Bożego błogosławieństwa, jeśli nie zachowamy Bożego prawa jako nadrzędnej normy życia społecznego i będziemy kierować się tylko kryterium zysku" – podkreśla.

Metropolita krakowski dostrzega także trudności w wypełnieniu niedzielnego obowiązku u tych, którzy w soboty i niedziele podejmują naukę. W liście na Wielki Post zwraca się z prośbą do władz uczelni o takie organizowanie zajęć, aby umożliwiło ono udział w niedzielnej Eucharystii.

Kard. Dziwisz apeluje także do duszpasterzy, by "roztropnie rozeznając sytuację" stwarzali możliwość udziału we Mszy świętej w sobotę wieczorem, sprawowanej według formularza niedzielnego. "Dla chrześcijanina niedzielna Eucharystia powinna być centrum całego tygodnia, najważniejszym spotkaniem z Chrystusem w Jego Słowie i w Komunii świętej" – podkreśla metropolita krakowski.

Przypominając List apostolski Jana Pawła II "Dies Domini" zaznacza, że niedziela jest dniem poświęconym Bogu, ale również jest "dniem człowieka", w którym umacniamy braterskie więzi, odwiedzamy chorych i potrzebujących. Kard. Dziwisz zwraca uwagę, że "niedziela winna być także dniem rodziny: wspólnego udziału we Mszy świętej, wspólnej modlitwy, wspólnego spotkania przy świątecznym stole, rozmowy małżonków ze sobą i rodziców z dziećmi".

Kardynał pisze, że nie wystarcza udział uczniów w lekcjach religii, gdyż z Bogiem trzeba spotkać podczas niedzielnej Eucharystii. Z ubolewaniem zauważa jednak, że młodemu człowiekowi proponuje się w niedziele rozrywki, które odciągają go od Mszy św.: wyjazdy weekendowe, różne formy dodatkowych zajęć i dyskoteki.

Metropolita krakowski z troską podkreśla także, że zachowanie praktyk religijnych jest utrudnione dla Polaków, którzy wyjeżdżają do pracy za granicą. "Szanując tę trudną decyzję, często wypływającą z poczucia odpowiedzialności za sytuację materialną rodziny, pragnę zachęcić do stawiania Boga i Jego spraw na pierwszym miejscu" – pisze kard. Dziwisz. Dodaje przy tym, że polscy biskupi i księża podejmują wysiłek, by organizować podstawowe duszpasterstwo w większych skupiskach naszych rodaków w niektórych krajach Europy.

List pasterski kard. Dziwisza będzie odczytany w kościołach archidiecezji krakowskiej w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu.

inf. KAI

 

Zobacz także