Kard. Francis Arinze o działaniach Papieża ws. liturgii

Na nieprawidłowości liturgiczne w Kościele papież Benedykt XVI reaguje zdecydowanie, ale spokojnie - twierdzi kard. Francis Arinze. "Nie jest tak, że Papież zaraz wyciąga «kościelny młot»" - powiedział prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów w rozmowie z amerykańską agencją CNS. Zdaniem watykańskiego hierarchy, wielu ludzi nie wie o tym, że Papież nie działa brutalnie, lecz postępuje jak dżentelmen, w duchu Pisma Świętego i słow: "Nie złamie trzciny nadłamanej".

Zdaniem kard. Arinze Ojciec Święty zdaje sobie sprawę z tego, że wiele nieprawidłowości w liturgii wypływa ze słabej wiary, niewiedzy, a w najmniejszym stopniu ze złej woli. "Dlatego niezwykle ważne jest rozwiązywanie tych problemów bez szkody dla osób, które się takich nadużyć dopuszczają" – podkreślił kard. Arinze.

Odnosząc się do spekulacji na temat powrotu na łono Kościoła tradycjonalistycznego "Bractwa św. Piusa X" kard. Arinze powiedział, że podziela nadzieje wielu wiernych na pojednanie ze zwolennikami zmarłego w 1991 r. abp Marcela Lefebvre. Zaznaczył jednak, że "Papież, choć może, to nie będzie zmieniał nauczania Kościoła przywracając stan sprzed II Soboru Watykańskiego, tylko po to, aby uszczęśliwić lefebvrystów".

Powściągliwie odniósł się hierarcha do głosów, wzywających do rozszerzenia obowiązujących zasad odprawiania mszy łacińskiej według starego rytu rzymskiego. Za zadowalające uznał wskazania zmarłego papieża Jana Pawła II, które przewidują porozumienie z biskupem lokalnym. "Bractwo św. Piusa X" , które odrzuca podstawowe postanowienia II Soboru Watykańskiego, jako warunek pojednania z Watykanem stawia przywrócenie mszy łacińskiej w całym Kościele.Kard. Arinze oświadczył, że jednym z najważniejszych zadań obecnego pontyfikatu będzie przetłumaczenie tekstów liturgicznych na poszczególne języki ojczyste. Wyraził nadzieję, że do 2008 roku będzie gotowe pełne i wierne tłumaczenie na język angielski nowego Mszału Rzymskiego. Przy okazji watykański hierarcha wezwał do większych postępów w tłumaczeniach, gdyż jak podkreślił "czekają na nie wierni".

Liczący 1 300 stron "Missale Romanum" został opublikowany w oryginale łacińskim w 2002 roku. Jest to publikacja obowiązująca w Kościele katolickim we wszystkich językach narodowych. Każda konferencja biskupów musi w swoim zakresie zapewnić jego tłumaczenie, zaaprobować je i przedstawić do zaaprobowania Watykanowi.

Jak dotychczas, nie ma jeszcze, ani tłumaczenia na język angielski, ani żaden inny. Początkowo przewidywano, że tłumaczenia będą gotowe w ciągu kilku lat, jednak konflikt wokół tłumaczenia angielskiego tekstów liturgicznych trwa już od lat. Powodem jest spór między biskupami postępowymi i konserwatywnymi regionu angloamerykańskiego o to, czy należy tłumaczyć dosłownie, czy dokonać wolnego przekładu.

inf. KAI

 

Zobacz także