Kard. Kasper na uroczystościach św. Andrzeja w Stambule

Przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan kard. Walter Kasper stoi na czele delegacji Stolicy Apostolskiej, która udała się 28 listopada na prawosławne uroczystości św. Andrzeja w Stambule. W katedrze patriarchy ekumenicznego przekaże on Bartłomiejowi I okolicznościowe orędzie Benedykta XVI. Wcześniej odbędą się rozmowy ekumeniczne.

Delegacja watykańska po raz pierwszy wzięła udział w uroczystościach w Stambule z okazji święta św. Andrzeja Apostoła w 1969 r. Wcześniej, w 1967 r. po raz pierwszy przybyła do Rzymu na uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) oficjalna delegacja Patriarchatu Konstantynopola. Od tamtego czasu trwa niemal nieprzerwana wymiana delegacji obu Kościołów z okazji ich największych świąt.

W obu stolicach patriarszych przebywali też z wizytami oficjalnymi zwierzchnicy obu Kościołów. Jako pierwszy uczynił to Paweł VI w dniu 25 lipca 1967 r., a patriarcha Atenagoras złożył mu rewizytę w dniach 26-28 października tegoż roku. Jan Paweł II odwiedził Stambuł 30 listopada 1979 r. i na zakończenie tamtej podróży on i ówczesny patriarcha Dimitrios I ogłosili oficjalnie rozpoczęcie międzynarodowego dialogu teologicznego katolicko-prawosławnego. Później zarówno Dimitrios, jak i jego następca (od 1991) Bartłomiej I jeszcze kilkakrotnie odwiedzali Rzym.

Obecny papież Benedykt XVI otrzymał już zaproszenie od Bartłomieja I do odwiedzin Patriarchatu Ekumenicznego, co potwierdził także rząd turecki, ale z przyczyn organizacyjnych wizyta ta odbędzie się najwcześniej w roku przyszłym.

inf. KAI

 

Zobacz także