Kard. Kasper ostrzega przed konsekracją kobiet

Stolica Apostolskaostrzegła anglikański Kościół Anglii przed konsekracją kobiet na biskupów. Jest wielce prawdopodobne, że taki krok spowodowałby spowolnienie dialogu i długotrwałe ochłodzenie w stosunkach między Kościołami - oświadczył kard. Walter Kasper, na forum zgromadzenia biskupów anglikańskich w Market Bosworth w hrabstwie Leicestershire w Wielkiej Brytanii.

Decyzja w sprawie kobiet-biskupów zmieniłaby jakość dialogu – podkreślił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, przemawiając 6 czerwca do biskupów anglikańskich. Tym samym dotychczasowy cel, jakim jest przywrócenie pełnej jedności Kościołów "odsunąłby się daleko, a być może nie dałoby się go osiągnąć". Urząd biskupa jest urzędem jedności – przypomniał kard. Kasper. Dlatego decyzja tej wagi powinna być podjęta przez przeważającą większość i nie może być przedmiotem konfliktu między mniejszością i większością.

Dla jedności Kościoła niezbędne jest wzajemne uznanie biskupów – powiedział niemiecki purpurat. Dlatego byłoby "bardzo pożądane", aby decyzje takiej wagi były podejmowane w porozumieniu ze wszystkimi tradycyjnymi Kościołami Wschodu i Zachodu. Kardynał zauważył, że choć już trzy Kościoły narodowe Wspólnoty Anglikańskiej na świecie wprowadziły urzędy kobiet-biskupów, stwarzając tym samym "wielką przeszkodę" dla jedności Kościołów, to jednak decyzja Kościoła Anglii jako anglikańskiego Kościoła-matki ma – w opinii Kościoła katolickiego – szczególne znaczenie.

Po długotrwałych sporach Kościół Anglii uchwalił w lutym br. kompromisową propozycję, na mocy której najwcześniej w 2012 r. mogą być konsekrowane pierwsze kobiety-biskupi. Konkrety w tej sprawie mają zostać przedstawione do kolejnych dyskusji członkom Synodu Kościoła, który będzie obradował w lipcu br.

Od 1994 r. w Kościele Anglii pracują kobiety-księża, jednak dotychczas nie mogły one być biskupami. Decyzja o dopuszczeniu kobiet do kapłaństwa spowodowała wówczas odejście z Kościoła anglikańskiego do katolickiego niemal 500 duchownych i wielu tysięcy wiernych. Obecnie w Kościele Anglii jest 2 tys. kobiet-księży, co stanowi jedną szóstą ogółu duchowieństwa w tym Kościele.

Pierwsza kobieta-biskup w Kościele anglikańskim w USA była mianowana już w 1985 r. Kościół anglikański jest obecny w 164 krajach świata i liczy 78 milionów wiernych. Jest więc trzecią na świecie pod względem liczebności wspólnotą chrześcijańską.

inf. KAI

 

Zobacz także