Kard. Marco Cé będzie głosił rekolekcje dla Papieża

Emerytowany patriarcha Wenecji, kardynał Marco Cé będzie w tym roku głosił rekolekcje wielkopostne dla Ojca Świętego i Kurii Rzymskiej. Rozpoczną się one w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, 5 marca wieczorem i trwać będą do soboty 11 marca.

Każdego dnia w kaplicy "Redemptoris Mater" pałacu apostolskiego kard. Cé wygłosi dwie medytacje do południa i jedną po południu. Autor pragnie je oprzeć na Ewangelii według św. Marka. W okresie rekolekcji nie będzie żadnych audiencji papieskich, w tym środowej audiencji ogólnej 8 marca.

Tegoroczny rekolekcjonista ma 80 lat. Od roku 1948 do 1970 był wykładowcą Pisma św. w seminarium diecezji Crema w pobliżu Mediolanu, następnie biskupem pomocniczym w Bolonii a od 1978 roku patriarchą Wenecji. Przed czterema laty przeszedł na emeryturę.

Zwyczaj głoszenia rekolekcji wielkopostnych dla papieża i jego otoczenia wprowadził Pius XI, który zapowiedział je w encyklice "Mens nostra" z 20 grudnia 1929 nt. ćwiczeń duchowych. Początkowo odbywały się one w pierwszym tygodniu Adwentu i dopiero Paweł VI (1963-78) przeniósł je na pierwszy tydzień Wielkiego Postu. Poszczególni papieże odbywali je w różny sposób, np. w 1962 r. bł. Jan XXIII odprawił je indywidualnie w Wieży św. Jana w Ogrodach Watykańskich. Początkowo rekolekcjonistami byli jezuici włoscy, związani z dworem papieskim. Pierwszym, który zaprosił kaznodzieję z zewnątrz, był Paweł VI. Dwukrotnie głosili je przyszli papieże – w 1976 roku ówczesny arcybiskup krakowski – Karol Wojtyła, a w 1983 r. – kard. Joseph Ratzinger.

Zobacz także