Kard. Nycz członkiem Kongregacji ds. Kultu Bożego

Benedykt XVI włączył kardynałów kreowanych podczas konsystorza 20 listopada br. do poszczególnych dykasterii. Metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz został członkiem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz Kongregacji ds. Duchowieństwa.

Nowymi członkami Kongregacji ds. Kultu Bożego zostali także kard. Raymond Leo Burke, Prefekt Sygnatury Apostolskiej; kard. Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don, Arcybiskup Colombo; kard. Mauro Piacenza, Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa; kard. Angelo Amato, Prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych; kard. Velasio De Paolis, przewodniczący Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum) zajmuje się rozwijaniem i dyscypliną liturgii, a przede wszystkim sakramentów. Do jej kompetencji należy czuwanie nad przekładami ksiąg liturgicznych. Kongregacja, we współpracy z innymi dykasteriami udziela dyspens od zobowiązań wynikających ze święceń kapłańskich i święceń diakonatu oraz dyspens od małżeństwa ważnie zawartego a niedopełnionego. Ponadto nadaje tytuł bazyliki mniejszej i udziela zezwolenia na koronacje obrazów na prawach papieskich. Została utworzona w 1588 r. przez papieża Sykstusa V jako Święta Kongregacja Obrzędów. Obecnie jej prefektem jest Hiszpan, kard. Antonio Canizares Llovera.

Kongregacja ds. Duchowieństwa (Congregatio pro Clericis) zajmuje się kwestiami związanymi ze świętością, a także formacją kapłanów diecezjalnych i diakonów. Nadzoruje kapituły katedralne, rady duszpasterskie i kapłańskie. Stara się także o równomierne rozmieszczenie duchowieństwa w świecie. Do kompetencji tej dykasterii należą także kwestie katechetyczne oraz sprawy związane z administracją dóbr należących do kościelnych osób publicznych. Została ona utworzona w 1564 roku w czasie trwania Soboru trydenckiego przez papieża Piusa IV pod pierwotną nazwą Kongregacji Soborowej. Obecnie prefektem tej kongregacji jest Włoch, kard. Mauro Piacenza.

Kardynał Nycz został także w ostatnim czasie laureatem tytułu „Małopolanin Roku 2010”, przyznawanego przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski. Wyróżnienie to przyznawane jest osobom pochodzącym z Małopolski i czynnie angażującym się w rozwój regionu i kraju. Oprócz hierarchy tytuł ten otrzyma Anna Dymna. Wręczenie wyróżnień prawdopodobnie odbędzie się w lutym.

KAI

Zobacz także