Kard. Ruini poświęcił kaplicę w bazylice Bożego Miłosierdzia

Wikariusz Rzymu kard. Camillo Ruini pobłogosławił w sobotę wieczorem narodową kaplicę pw. Świętej Siostry Faustyny w dolnym kościele łagiewnickiej bazyliki. Do sanktuarium Bożego Miłosierdzia przybyli z tej okazji także kard. Franciszek Macharski, abp Stanisław Dziwisz, przedstawiciele Episkopatu Włoch, Stolicy Apostolskiej i Polski oraz parlamentarzyści włoscy.

Wizyta w bazylice Bożego Miłosierdzia to pierwsza pielgrzymka nowego metropolity krakowskiego, który został powitany gromkimi oklaskami przez wiernych zgromadzonych na terenie sanktuarium łagiewnickiego. Oprócz polskich i włoskich hierarchów abp. Dziwiszowi towarzyszyli włoscy parlamentarzyści z Pierferdinando Casinim, ministrem kultury Rocco Buttiglione i burmistrzem Rzymu Walterem Veltronim. W gronie gości byli także Angelo Gudelo, Joaqin Navarro-Walls i Arturo Mari.

Wizyta rozpoczęła się w starej kaplicy, gdzie odbyła się krótka modlitwa przy relikwiach św. Faustyny. Potem wszyscy przeszli do dolnej części bazyliki Bożego Miłosierdzia, gdzie znajduje się tzw. kaplica włoska. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kard. Camillo Ruini przypomniał ostatnią pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 2002 roku, która była "wielkim wezwaniem do świata, aby w miłosierdziu Boga szukał uleczenia swoich ran i nadziei na lepszą przyszłość".

Najważniejszym elementem wystroju kaplicy jest obraz św. Siostry Faustyny. Przed ołtarzem w kaplicy znajdują się także przekazane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia relikwie Świętej. Poświęcenie kaplicy włoskiej to jedno z najważniejszych wydarzeń obchodów stulecia urodzin Apostołki Bożego Miłosierdzia.

Idea wzniesienia narodowej kaplicy w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach spotkała się z życzliwością Konferencji Episkopatu Włoch oraz wiernych tamtejszego Kościoła. Pomysł ufundowania wystroju kaplicy zrodził się w czasie pobytu kard. Ruiniego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w 2003 roku, w pierwszą rocznicę konsekracji Bazyliki przez Jana Pawła II.

Kaplica centralna św. Siostry Faustyny jest drugą – po węgierskiej – oddaną do użytku wiernych spośród pięciu kaplic, które znajdą się w dolnym kościele łagiewnickiej bazyliki. Swoją kaplicę przygotowują także Niemcy. Episkopat Słowacji prowadzi już prace nad projektem wystroju kolejnej kaplicy, która byłaby darem wiernych słowackich. Z propozycją ufundowania kaplicy wystąpił kard. Lubomyr Huzar. Inicjatywa zwierzchnika Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie spotkała się z życzliwym przyjęciem gospodarzy sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W kaplicy z ikonostasem sprawowana będzie liturgia w obrządku wschodnim.

inf. KAI

 

Zobacz także