Kard. Scola wzywa do „zadziwienia Eucharystią”

Do "zadziwienia Eucharystią" wzywa patriarcha Wenecji kard. Angelo Scola w opublikowanym właśnie wywiadzie-rzece. Książka "Zadziwienie Eucharystią. Rozmowy o Synodzie" zawiera także refleksje nt. ubiegłorocznego zgromadzenia Synodu Biskupów nt. Eucharystii, którego był relatorem. Hierarcha wskazuje na konieczność "eucharystycznego stylu obecności chrześcijan w szkole, pracy, świecie kultury, polityki, gospodarki i mediów", co wymaga nieustannego wychowywania wiernych do Eucharystii.

Kardynał omawia też sprawę duszpasterstwa osób rozwiedzionych, które zawarły kolejny związek małżeński. Podkreśla, że Kościół przyjmuje takie osoby i zaprasza je do udziału we Mszy św. bez przyjmowania Komunii św., do modlitwy, do uczestnictwa w życiu parafialnym, do "ufnego dialogu" z kapłanem lub ojcem duchownym, do świadczenia miłosierdzia, do pokuty i do gorliwego wychowywania dzieci.

Zachęcając do ponownego odkrycia "zadziwienia Eucharystią" patriarcha Wenecji zaznacza, że jest ono bezpośrednią odpowiedzią człowieka na rzeczywistość, która stawia człowieka wobec pytań. Gdy sprawujemy Eucharystię "wierni mogą w pewnym sensie przeżyć doświadczenie dwóch uczniów z Emaus: otworzyły im się oczy i poznali" – pisze kard. Scola.

Cytując swoją relację synodalną wskazuje, że słabnięcie "zadziwienia Eucharystią" związane jest ze skończonością i grzesznością człowieka, a także z tym, że "wspólnota chrześcijańska celebrując Eucharystię jest oddalona od rzeczywistości, żyje abstrakcyjnie, nie mówi już do konkretnego człowieka", nie odnosi się do "jego uczuć, pracy, wypoczynku, jego pragnienia jedności, prawdy, dobra, piękna". "W ten sposób sprawowanie Eucharystii, oddzielone od codziennego życia, nie towarzyszy już wierzącemu w procesie dojrzewania jego «ja» i w jego odniesieniach do kosmosu i społeczeństwa" – podkreśla patriarcha Wenecji.

Ujawnia także, jak wielkie wrażenie zrobiło na mim synodalne wystąpienie bp. José Martína Rábago z León w Meksyku. Opowiadał on o doświadczeniach nocnych adoracji eucharystycznych, które praktykuje 4 mln katolików w tym kraju.

65-letni kard. Angelo Scola, były rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, a od 2002 r. patriarcha Wenecji, opublikował w ub.r. inną książkę na podobny temat: "Eucharystia. Spotkanie wolności".

inf. KAI

 

Zobacz także