Kard. St. Dziwisz objął swój kościół tytularny w Rzymie

Kard. Stanisław Dziwisz objął 24 października w posiadanie rzymską świątynię - Santa Maria del Popolo. Jest to jego kościół tytularny w Wiecznym Mieście, przyznany mu przez Benedykta XVI z chwilą wyniesienia metropolity krakowskiego do godności kardynalskiej. Głównym punktem uroczystości była wieczorna Eucharystia, którą odprawił on w tym kościele.

Nowego kardynała, obejmującego w kanoniczne posiadanie kościół, powitał u wejścia jego proboszcz o. Antonio Truda, augustianin, gdyż ten zakon zarządza świątynią. Przypomniał, że 18 listopada 1984 gościła ona Jana Pawła II, gdy odwiedzał on parafie Wiecznego Miasta. Mówiąc o jej chlubnej przeszłości, obecny proboszcz wspomniał również o tym, że swój wkład w jej przebudowę miał kard. Fabio Chigi, późniejszy papież Aleksander VII (1655-67).

Następnie rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem kard. Dziwisza. W kazaniu, które rozpoczął po polsku, a kontynuował po włosku, długoletni sekretarz Jana Pawła II powiedział, że od dzisiaj ta piękna świątynia jest również jego domem Bożym. Podkreślił, że w czasie bez mała 27 lat spędzonych u boku Ojca Świętego nauczył się kochać zarówno Rzym, jak i jego mieszkańców. Wyraził nadzieję, że również tutejsi mieszkańcy lepiej poznają i pokochają Polskę, a zwłaszcza Kraków, tak bliski i Papieżowi Polakowi i jemu samemu.

Przechodząc do współczesności, nowy tytularny proboszcz bazyliki zapewnił o swej miłości i wierności Kościołowi oraz następcy Jana Pawła II – Benedyktowi XVI, dodając, że związki z nowym Papieżem ułatwi mu niewątpliwie bliskość tego miejsca do Watykanu.

W uroczystości wzięli udział wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej kard. Camillo Ruini (był on jednym z gości honorowych, przybyłych na tę ceremonię). Oprócz niego byli również m.in. kardynałowie Angelo Sodano i Edmund C. Szoka oraz polscy arcybiskupi kurialni Henryk Hoser i Stanisław Ryłko, liczni przedstawiciele życia politycznego Włoch, wśród nich wdowa po byłym premierze Amintore Fanfanim – Maria Pia. Uroczystość zgromadziła tak wielu ludzi, że tylko część z nich zmieściła się w kościele. Pozostali zgromadzili się zewnątrz świątyni. Z myślą o nich ustawiono duży telebim, na którym mogli śledzić przebieg obrzędów.

"Obejmuję tę świątynię z wdzięcznością dla Benedykta XVI, który mi przydzielił wyjątkowy kościół w sercu Rzymu" – powiedział przed uroczystością w Radiu Watykańskim kard. Dziwisz. Przyznał, że jego silne więzy z tym miastem zrodziły się podczas jego służby Janowi Pawłowi II.

"Przyjechałem do Rzymu pierwszy raz z kard. Karolem Wojtyłą w 1968 r., czyli 38 lat temu. To było moje pierwsze spotkanie z Wiecznym Miastem, o którym marzyłem, a nie spodziewałem się, że tyle lat w nim pozostanę" – wspominał metropolita krakowski. Objęcie swego kościoła tytularnego w Rzymie uznał za początek nowych więzi z miastem, bardzo mu drogim. "Zostawiłem tu serce moje przy Ojcu Świętym, a teraz obejmując ten kościół, ponawiam moją wierność Benedyktowi XVI, czuję się jeszcze bardziej związany z diecezją rzymską, z diecezją papieską i z kard. Camillo Ruinim, który dziś też będzie na objęciu tego kościoła" – powiedział kard. Dziwisz.

Kościół Santa Maria del Popolo wzniesiono jako wotum za odzyskanie Grobu Świętego w Jerozolimie pod koniec pierwszej krucjaty (XII w.). Swój ostateczny, barokowy kształt zawdzięcza Giovanniemu Berniniemu. Wśród licznych dzieł sztuki znajdują się tu dwa obrazy Caravaggia: "Nawrócenie świętego Pawła" i "Ukrzyżowanie świętego Piotra". Obecnie nad wejściem do kościołem zawieszono herb polskiego kardynała z jego hasłem biskupim "Sursum corda".

Bazylika Santa Maria del Popolo (Matki Bożej Ludu) stała się kardynalskim kościołem tytularnym 13 kwietnia 1587. Wśród purpuratów, którzy byli z nim związani, był m.in. kardynał Juan Soldevilla y Romero z Hiszpanii, który oddał życie za Kościół, zamordowany w 1923, a bezpośrednim poprzednikiem arcybiskupa krakowskiego był kard. Hyacinthe Thiandoum z Senegalu, zmarły 18 maja 2004. Od tamtego czasu bazylika nie miała kardynała.

Posiadanie kościołów tytularnych w Rzymie przez kardynałów symbolizuje ich więź z tym miastem i rezydującym tam papieżem, gdyż członkowie Kolegium Kardynalskiego tworzą najbliższe jego otoczenie i w przeszłości wywodzili się z miejscowego duchowieństwa.

inf. KAI

Abp. Stanisław Dziwisz

Zobacz także