Katecheza 10: Credo (audio)

Tematem kazania jest Credo, czyli wyznanie wiary, następujące po homilii, a więc mające stanowić naszą odpowiedź na Słowo Boże. Zasadniczo jego tekst został ustalony podczas dwóch soborów – nicejskiego oraz konstantynopolitańskiego i jest określany mianem Symbolu wiary.

Poprzez Credo przyznajemy, że najważniejsze dzieła boże są przedmiotem naszej wiary i czci. Prawdy wiary przypomniane w trakcie jego wypowiadania są później celebrowane podczas eucharystii.

Ojciec Grzegorz wskazuje na jednoczący aspekt tej publicznej wypowiedzi, podkreślając jednocześnie jej indywidualny charakter – każdy sam ponosi bowiem odpowiedzialność za swoje słowa.

Katecheza 10 — Grzegorz Przechowski OP

Kolejna katecheza będzie poświęcona modlitwie wiernych.

mg, ak; fot. na stronie głównej: Mazur/catholicchurch.org.uk

 

Nagrania katechez czwartkowych są dostępne także jako podcast. Pozwala to ściągnąć je bezpośrednio i automatycznie do odtwarzacza iTunes (a także Juice, eMusic) lub na urządzenia przenośne (typu iPod, iPhone, tel. komórkowe i inne). Z subskrypcji można skorzystać, odnajdując „Katechezy o Mszy św.” w iTunes Store lub korzystając z tego linku.

Zobacz także