Katecheza 13: Módlcie się…

Modlitwa ta jest progiem, za którym rozpoczyna się ofiara wierzącego Kościoła. Jej znaczenie nie wyczerpuje się jednak w kilku widzialnych znakach, ale jest ona ofiarą samego Jezusa Chrystusa.

Dlatego właśnie o jej przyjęcie przez Ojca modli się świadom własnej niegodności kapłan i o taką modlitwę prosi wiernych. W jaki sposób Eucharystia, dzieło Syna Bożego, może być ona zatem równocześnie „jego i naszą” ofiarą?

Zgłębianie tajemnicy Mszy Świętej objawia nam, że jesteśmy wszczepieni w tę ofiarę jako członki Ciała Chrystusa, który w swoim uniżeniu włącza nas w liturgiczne działanie, przedstawia i oddaje Ojcu.

Katecheza 13 — Tomasz Grabowski OP

Sens mszalnej modlitwy objaśnia o. Tomasz Grabowski OP. Kolejna katecheza będzie poświęcona prefacji.

mk; fot. na stronie głównej: Mazur/catholicchurch.org.uk

 

Nagrania katechez czwartkowych są dostępne także jako podcast. Pozwala to ściągnąć je bezpośrednio i automatycznie do odtwarzacza iTunes (a także Juice, eMusic) lub na urządzenia przenośne (typu iPod, iPhone, tel. komórkowe i inne). Z subskrypcji można skorzystać, odnajdując „Katechezy o Mszy św.” w iTunes Store lub korzystając z tego linku.

Zobacz także

Tomasz Grabowski OP

Tomasz Grabowski OP na Liturgia.pl

Od początku zaangażowany w działalność Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, w latach 2005-2010 jego dyrektor, a od przekształcenia w Fundację – prezes w latach 2010-2016. Od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego „W drodze” w Poznaniu i stały współpracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.