Katecheza 14: Prefacja

Prefacja, śpiew dziękczynienia, uroczyście wykonywany przez celebransa, czasem traktowana jest przez nas po macoszemu. Jednak właśnie to wezwanie do wzniesienia serc ku Panu ma kluczowe znaczenie dla prawdziwie eucharystycznego uczestnictwa.

Prefacja
Celebrans śpiewający prefację u progu kanonu

Kto kocha, ten dziękuję — za rzeczy duchowe, wielkie, ale również te małe, często pomijane w biegu codziennych spraw. Kto kocha, potrafi cieszyć się dziełami Boga, zbawieniem dokonanym dzięki ofierze Chrystusa, uobecnionej we Mszy Świętej.

Gdy nie potrafimy się modlić w ten sposób, z pomocą może nam przyjść Duch Święty. Obudzona wdzięczność prowadzi nas do pełnego radości i czci Sanctus.

Katecheza 14 — Grzegorz Przechowski OP

O znaczeniu prefacji w liturgii mówi o. Grzegorz Przechowski OP. Kolejna katecheza będzie poświęcona modlitwie eucharystycznej.

mk; fot. na stronie głównej: Mazur/catholicchurch.org.uk

 

Nagrania katechez czwartkowych są dostępne także jako podcast. Pozwala to ściągnąć je bezpośrednio i automatycznie do odtwarzacza iTunes (a także Juice, eMusic) lub na urządzenia przenośne (typu iPod, iPhone, tel. komórkowe i inne). Z subskrypcji można skorzystać, odnajdując „Katechezy o Mszy św.” w iTunes Store lub korzystając z tego linku.

Zobacz także