Katecheza 15: Anamneza

Dzisiejsza katecheza poświęcona będzie działaniu Ducha Świętego w Eucharystii i pojęciu anamnezy. Eucharystia to pamiątka Ostatniej Wieczerzy, podczas niej mamy przystęp do tajemnicy Kalwarii.

Anamneza z kolei to upamiętnienie i uobecnienie pod szatą sakramentu, to tajemnica Boskiej i ludzkiej natury Syna Bożego. Eucharystia jest dziełem Chrystusa, lecz bez obecności Ducha św. nasza komunia z Nim nie byłaby możliwa. Dlatego kapłan sprasza Ducha św., podczas gdy my prosimy, by przyjęcie Go dało owoce na życie wieczne.

Katecheza 15 — Tomasz Grabowski OP

Słowo głosi Tomasz Grabowski OP. Kolejna katecheza będzie poświęcona prawdziwej, substancjalnej obecności Pana w Eucharystii.

mg; fot. na stronie głównej: Mazur/catholicchurch.org.uk

 

Nagrania katechez czwartkowych są dostępne także jako podcast. Pozwala to ściągnąć je bezpośrednio i automatycznie do odtwarzacza iTunes (a także Juice, eMusic) lub na urządzenia przenośne (typu iPod, iPhone, tel. komórkowe i inne). Z subskrypcji można skorzystać, odnajdując „Katechezy o Mszy św.” w iTunes Store lub korzystając z tego linku.

Zobacz także

Tomasz Grabowski OP

Tomasz Grabowski OP na Liturgia.pl

Od początku zaangażowany w działalność Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, w latach 2005-2010 jego dyrektor, a od przekształcenia w Fundację – prezes w latach 2010-2016. Od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego „W drodze” w Poznaniu i stały współpracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.