Katecheza 19: Znak pokoju

Obrzęd Pokoju (umiejscowiony tuż przed Komunią Świętą), podobnie jak Modlitwa Pańska, jest ściśle związany z modlitwą eucharystyczną. Obrzęd otwiera modlitwa, w której zwracamy się wprost do Chrystusa — tak jak i kapłan zwraca się do Ojca, mówiąc „Obdarz swój Kościół Pokojem i jednością…”.

Znak pokoju po święceniach diakonatu
Znak pokoju po święceniach diakonatu

Zarówno w Drugiej, jak i w Trzeciej Modlitwie Eucharystycznej obecna jest ta sama prośba do Ducha Świętego: „Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących Ciało i Krew Chrystusa”. Jest w tym zawarte pragnienie przyjęcia Komunii Świętej i pozostania w jedności.

Katecheza 19 — Grzegorz Przechowski OP

Słowo głosi Grzegorz Przechowski OP. Kolejna katecheza będzie poświęcona Komunii Świętej.

mg; fot. na stronie głównej: Mazur/catholicchurch.org.uk

 

Nagrania katechez czwartkowych są dostępne także jako podcast. Pozwala to ściągnąć je bezpośrednio i automatycznie do odtwarzacza iTunes (a także Juice, eMusic) lub na urządzenia przenośne (typu iPod, iPhone, tel. komórkowe i inne). Z subskrypcji można skorzystać, odnajdując „Katechezy o Mszy św.” w iTunes Store lub korzystając z tego linku.

Zobacz także