Katecheza 4: Znak krzyża i pozdrowienie

Przedmiotem rozważań czwartej katechezy są dwa znaki czynione wspólnie na początku Mszy św. W pierwszej części kazania przyglądamy się znakowi krzyża określonemu mianem znaku „naszego zbawienia”.

Poprzez jego powolne, świadome wykonanie przenosimy naszą uwagę z siebie na Pana Boga i wyrażamy wiarę w obecność Boga w Trójcy Świętej.

Fot. Mazur/catholicchurch.org.uk
Fot. Mazur/catholicchurch.org.uk

Kolejny fragment stanowi próbę wyjaśnienia formuły powitania, wyrażonej dialogiem: „Pan z Wami – I z Duchem Twoim”. Zwrot skierowany do wiernych może budzić skojarzenie ze sceną Zwiastowania, wskazuje na bliski związek z eucharystią. Słowa, które odpowiadamy kapłanowi mogą być odczytaywane jako „przyznanie mu Ducha Świętego”. Celem dialogu jest rozpozanie siebie w Panu Bogu, przygotowujące do uczestniczenia w liturgii.

Słowo głosi Grzegorz Przechowski OP.

Kolejna katecheza będzie poświęcona procesji wejścia.

Poprzednio omyłkowo, przedwcześnie zamieściliśmy powyższą katechezę pod innym tytułem. Tym, którzy już słuchali tego nagrania, polecamy właściwą katechezę 3.

mg, ak; fot. na stronie głównej: Mazur/catholicchurch.org.uk

 

Nagrania katechez czwartkowych są dostępne także jako podcast. Pozwala to ściągnąć je bezpośrednio i automatycznie do odtwarzacza iTunes (a także Juice, eMusic) lub na urządzenia przenośne (typu iPod, iPhone, tel. komórkowe i inne). Z subskrypcji można skorzystać, odnajdując „Katechezy o Mszy św.” w iTunes Store lub korzystając z tego linku.

Zobacz także