Katecheza 6: Kyrie eleison

Przedmiotem rozważań kolejnego kazania jest wezwanie „Kyrie eleison”, jego geneza oraz znaczenie. Odwołując się do 10. rozdziału Listu do Rzymian św. Pawła, celebrans tłumaczy sens ideowy formuły „Panie, zmiłuj się”.

Bracia śpiewający Kyrie eleison
Bracia śpiewający Kyrie eleison

Wypowiadając te słowa, wierni oddają się pod władzę tego, który „podbił ich przez chrzest i przez wiarę”. Wyrażają tym samym sprzeciw wobec hegemonii grzechu.

Katecheza 6 – Tomasz Grabowski OP

Słowo głosi Tomasz Grabowski OP.

Kolejna katecheza będzie poświęcona hymnowi „Chwała na wysokości Bogu”.

mg, ak; fot. na stronie głównej: Mazur/catholicchurch.org.uk, fot. w tekście: Krzysztof Nowak

 

Nagrania katechez czwartkowych są dostępne także jako podcast. Pozwala to ściągnąć je bezpośrednio i automatycznie do odtwarzacza iTunes (a także Juice, eMusic) lub na urządzenia przenośne (typu iPod, iPhone, tel. komórkowe i inne). Z subskrypcji można skorzystać, odnajdując „Katechezy o Mszy św.” w iTunes Store lub korzystając z tego linku.

Zobacz także

Tomasz Grabowski OP

Tomasz Grabowski OP na Liturgia.pl

Od początku zaangażowany w działalność Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, w latach 2005-2010 jego dyrektor, a od przekształcenia w Fundację – prezes w latach 2010-2016. Od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego „W drodze” w Poznaniu i stały współpracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

FreshMail.pl