Katecheza 8: Kolekta

Przedmiotem rozważań kolejnej katechezy jest tzw. kolekta - modlitwa, rozpoczynająca się wezwaniem kapłana „Módlmy się”, po którym ma miejsce chwila ciszy, a następnie zwrot do Boga Ojca.

Kapłan podczas oracji
Kapłan podczas oracji

W pierwszej części kazania omówiona zostaje postawa modlącego się kapłana, tzw. gest oranta, niosący wiele znaczeń. Ma on wyrażać, przede wszystkim, chęć kapłana do przyjęcia łaski dla całego Kościoła. Dalszą część ojciec poświęca omówieniu genezy kolekty i jej roli jako modlitwy „zbierającej” wiernych i przygotowującej do kolejnej częsci Mszy św. – liturgii eucharystycznej.

Katecheza 8 – Tomasz Grabowski OP

Kolejna katecheza będzie poświęcona liturgii słowa.

mg, ak; fot. na stronie głównej: Mazur/catholicchurch.org.uk

 

Nagrania katechez czwartkowych są dostępne także jako podcast. Pozwala to ściągnąć je bezpośrednio i automatycznie do odtwarzacza iTunes (a także Juice, eMusic) lub na urządzenia przenośne (typu iPod, iPhone, tel. komórkowe i inne). Z subskrypcji można skorzystać, odnajdując „Katechezy o Mszy św.” w iTunes Store lub korzystając z tego linku.

Zobacz także

Tomasz Grabowski OP

Tomasz Grabowski OP na Liturgia.pl

Od początku zaangażowany w działalność Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, w latach 2005-2010 jego dyrektor, a od przekształcenia w Fundację – prezes w latach 2010-2016. Od września 2016 r. prezes Wydawnictwa Polskiej Prowincji Zakonu Kaznodziejskiego „W drodze” w Poznaniu i stały współpracownik Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.