Katecheza o Bożym Narodzeniu

Podczas trzeciej katechezy, noszącej tytuł „O Krzyżu i żłóbku” o. Tomasz Grabowski i ks. dk. Krzysztof Porosło mówili o liturgii Bożego Narodzenia: jej historii, ikonografii i o trzech Mszach, celebrowanych tego dnia.

Mamy nadzieję, że ta oraz przyszłe relacje wideo ze spotkań w Auli św. Tomasza u krakowskich dominikanów pozwolą uczestniczyć w katechezach naszym Czytelnikom spoza Krakowa, a bywalcom spotkań – analizować głębiej usłyszane wykłady.

http://www.youtube.com/watch?v=_5suJn6X5Qs|image=/zasoby/uploads/files/ilustracje/12470_1.jpg]

Część 1: Historia i ikonografia Bożego Narodzenia
Pobierz obydwie części jako plik mp3

http://www.youtube.com/watch?v=zvYA1CBxnyg|image=/zasoby/uploads/files/ilustracje/12470_2.jpg]

Część 2: Trzy Msze Bożego Narodzenia
Pobierz obydwie części jako plik mp3


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ur. 1988, doktorant na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), gdzie przygotowuje pracę nt. pneumatologii Mszału hiszpańsko-mozarabskiego. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”. Obszary badań: teologia liturgiczna, relacja między teologią dogmatyczną i liturgią, liturgia hiszpańsko-mozarabska, katecheza mistagogiczna. Napisał i zredagował kilkanaście książek, w tym ostatnio: Liturgia Jezusa Chrystusa (Kraków 2015); Przyjdź, Panie Jezu! Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego (Kraków 2016, t. 1); Duchowość kształtowana przez liturgię (Kraków 2017, red.), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie (Kraków...