Katecheza o Objawieniu Pańskim

Podczas czwartej katechezy, noszącej tytuł „O magach, stągwiach z winem i Jordanie” o. Tomasz Grabowski i ks. dk. Krzysztof Porosło mówili o liturgii Objawienia Pańskiego. Po katechezie celebrowano wigilię gregoriańską tej uroczystości.

Konferencjoniści skupili się na trzech tajemnicach, celebrowanych w uroczystości Objawienia Pańskiego: pokłonie mędrców, chrzcie Jezusa w Jordanie i weselu w Kanie Galilejskiej.

Katecheza wpisuje się w serię katechez liturgicznych, zorganizowanych przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny przy współpracy środowiska związanego z rekolekcjami Mysterium fascinans, w ramach obchodów Roku Wiary. Wyjątkowo jednak odbyła się w kościele pw. Matki Bożej Śnieżnej – u sióstr dominikanek na Gródku, ponieważ poprzedziła gregoriańską wigilię uroczystości.

Kolejna katecheza, która odbędzie się 12 lutego w Auli św. Tomasza przy ul. Stolarskiej 12 w Krakowie, będzie przygotowaniem do Wielkiego Postu. Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich, nagranie będzie można znaleźć zarówno w serwisie Liturgia.pl, jak i w formie podcastów: wideo i audio.

http://www.youtube.com/watch?v=OuVY7EbQmDk|image=/zasoby/uploads/files/ilustracje/12590_wideo.jpg
Nagranie katechezy „O magach, stągwiach z winem i Jordanie”
Pobierz nagranie jako plik mp3
Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook

Zdjęcia z wigilii gregoriańskiej (fot. Anita Kalinowska)


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ur. 1988, doktorant na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), gdzie przygotowuje pracę nt. pneumatologii Mszału hiszpańsko-mozarabskiego. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”. Obszary badań: teologia liturgiczna, relacja między teologią dogmatyczną i liturgią, liturgia hiszpańsko-mozarabska, katecheza mistagogiczna. Napisał i zredagował kilkanaście książek, w tym ostatnio: Liturgia Jezusa Chrystusa (Kraków 2015); Przyjdź, Panie Jezu! Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego (Kraków 2016, t. 1); Duchowość kształtowana przez liturgię (Kraków 2017, red.), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie (Kraków...