Katecheza o Zesłaniu Ducha Świętego

Podczas ósmej katechezy, noszącej tytuł „O naszym uświęceniu”, o. Tomasz Grabowski OP mówił o liturgii wigilii Zesłania Ducha Świętego. Zatrzymując się na czytaniach i oracjach tej celebracji.

Katecheza była teologicznym wprowadzeniem do całej uroczystości Zesłania Ducha Świętego, a szczególnie do wieczornej celebracji wigilii według trzeciego wydania typicznego Mszału Rzymskiego. Z niego właśnie zostały zaczerpnięte lekcje i kolekty (modlitwy), które posłużyły za szkielet przedostatniej katechezy.

Spotkanie wpisuje się w serię katechez liturgicznych, zorganizowanych przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny przy współpracy środowiska związanego z rekolekcjami Mysterium fascinans, w ramach obchodów Roku Wiary.

http://www.youtube.com/watch?v=lqZ6Q7UXF6Q|image=/zasoby/uploads/files/ilustracje/13114_wideo.jpg
Nagranie katechezy „O naszym uświęceniu”
Pobierz nagranie jako plik mp3

Podobnie jak w przypadku wszystkich poprzednich, nagranie można znaleźć zarówno w serwisie Liturgia.pl, jak i w formie podcastów: wideo i audio.

Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ur. 1988, doktorant na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), gdzie przygotowuje pracę nt. pneumatologii Mszału hiszpańsko-mozarabskiego. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”. Obszary badań: teologia liturgiczna, relacja między teologią dogmatyczną i liturgią, liturgia hiszpańsko-mozarabska, katecheza mistagogiczna. Napisał i zredagował kilkanaście książek, w tym ostatnio: Liturgia Jezusa Chrystusa (Kraków 2015); Przyjdź, Panie Jezu! Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego (Kraków 2016, t. 1); Duchowość kształtowana przez liturgię (Kraków 2017, red.), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie (Kraków...