Katecheza o święcie Podwyższenia Krzyża

Specjalną katechezę liturgiczną o święcie Podwyższenia Krzyża o. Tomasz Grabowski OP i ks. Krzysztof Porosło wygłosili w wigilię tego święta, podczas VI rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans, odbywających się w dniach 13-15 września 2013 w Krakowie.

Mimo że cykl katechez o liturgii świąt, zorganizowany w Roku Wiary przez Fundację Dominikański Ośrodek Liturgiczny przy współpracy środowiska rekolekcji Mysterium fascinans i krakowskich dominikanów zasadniczo zakończył się spotkaniem poświęconym uroczystości Bożego Ciała, organizatorzy już wtedy zapowiedzieli dodatkową katechezę na pierwszy dzień wrześniowych rekolekcji.

Bezpośrednio po wysłuchaniu katechezy uczestnicy rekolekcji Mysterium fascinans celebrowali w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie Godzinę czytań – wigilię święta Podwyższenia Krzyża.

http://www.youtube.com/watch?v=ycLq2hd0q7o|image=/zasoby/uploads/files/ilustracje/13453_wideo.jpg
Nagranie katechezy o Podwyższeniu Krzyża
Pobierz nagranie jako plik mp3

Zapis dźwiękowy całych rekolekcji Mysterium fascinans będzie dostępny w sklepie internetowym na specjalnie przygotowanym przez serwis Katolik.pl audiobooku.

Nagrania wszystkich dotychczasowych katechez można znaleźć zarówno w serwisie Liturgia.pl, jak i w formie podcastów: wideo i audio.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ur. 1988, doktorant na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), gdzie przygotowuje pracę nt. pneumatologii Mszału hiszpańsko-mozarabskiego. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”. Obszary badań: teologia liturgiczna, relacja między teologią dogmatyczną i liturgią, liturgia hiszpańsko-mozarabska, katecheza mistagogiczna. Napisał i zredagował kilkanaście książek, w tym ostatnio: Liturgia Jezusa Chrystusa (Kraków 2015); Przyjdź, Panie Jezu! Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego (Kraków 2016, t. 1); Duchowość kształtowana przez liturgię (Kraków 2017, red.), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie (Kraków...