Katecheza przed uroczystością Wszystkich Świętych

Polecamy bardzo pozytywne, choć jeszcze zbyt rzadko spotykane zjawisko: tandem duszpasterski, powołany przez dominikanina – Tomasza Grabowskiego OP – i księdza diakona – Krzysztofa Porosło. „Święci i aniołowie w liturgii” byli przedmiotem kolejnego ich wykładu, wygłoszonego tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych i wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Mamy nadzieję, że ta oraz przyszłe relacje wideo ze spotkań w Auli św. Tomasza u krakowskich dominikanów pozwolą uczestniczyć w katechezach naszym Czytelnikom spoza Krakowa, a bywalcom spotkań – analizować głębiej usłyszane wykłady.

http://www.youtube.com/watch?v=db22WckWMYg|image=/zasoby/uploads/files/ilustracje/12285_1.jpg]

Pobierz powyższe nagranie jako plik mp3

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ksiądz archidiecezji krakowskiej (święcenia przyjął w 2013 r.). W 2015 r. rozpoczął studia doktoranckie z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), które ukończył w 2019 r. obroną doktoratu. Od 2019 r. wykłada teologię dogmatyczną na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Od września 2020 r. jest diecezjalnym duszpasterzem akademickim przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”, które odbywają się od 2008 r. Autor lub redaktor 15 książek poświęconych przede wszystkim zagadnieniom liturgicznym.