Katecheza przed uroczystością Wszystkich Świętych

Polecamy bardzo pozytywne, choć jeszcze zbyt rzadko spotykane zjawisko: tandem duszpasterski, powołany przez dominikanina – Tomasza Grabowskiego OP – i księdza diakona – Krzysztofa Porosło. „Święci i aniołowie w liturgii” byli przedmiotem kolejnego ich wykładu, wygłoszonego tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych i wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Mamy nadzieję, że ta oraz przyszłe relacje wideo ze spotkań w Auli św. Tomasza u krakowskich dominikanów pozwolą uczestniczyć w katechezach naszym Czytelnikom spoza Krakowa, a bywalcom spotkań – analizować głębiej usłyszane wykłady.

http://www.youtube.com/watch?v=db22WckWMYg|image=/zasoby/uploads/files/ilustracje/12285_1.jpg]

Pobierz powyższe nagranie jako plik mp3

Zobacz także

Ks. Krzysztof Porosło

Ks. Krzysztof Porosło na Liturgia.pl

Ur. 1988, doktorant na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie (Hiszpania), gdzie przygotowuje pracę nt. pneumatologii Mszału hiszpańsko-mozarabskiego. Pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych „Mysterium fascinans”. Obszary badań: teologia liturgiczna, relacja między teologią dogmatyczną i liturgią, liturgia hiszpańsko-mozarabska, katecheza mistagogiczna. Napisał i zredagował kilkanaście książek, w tym ostatnio: Liturgia Jezusa Chrystusa (Kraków 2015); Przyjdź, Panie Jezu! Chrystus w tajemnicach roku liturgicznego (Kraków 2016, t. 1); Duchowość kształtowana przez liturgię (Kraków 2017, red.), Święta codzienność. O liturgii przemieniającej życie (Kraków...