Katechumenat 2012/2013

Klasztor oo. Dominikanów w Krakowie przy współpracy Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego prowadzi przygotowanie osób dorosłych do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia: Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii. Jeśli chcesz świadomie i we wspólnocie przyjąć sakramenty, to zapraszamy Cię do wzięcia udziału w Katechumenacie.

Katechumenat to droga stawania się chrześcijaninem, to czas w którym poznajesz podstawowe prawdy wiary, Biblię, uczysz się modlić i uczestniczyć w liturgii, a przede wszystkim poznajesz wspólnotę Kościoła. Katechumenat to droga, dlatego jest podzielony na etapy. Każdy z nich kończy się specjalnym obrzędem. W tę drogę nie wyruszasz sam. By ją pokonać, potrzeba przewodnika i osób, które pomogą Ci iść. Dlatego katechumenat przeżywasz w grupie katechumenów i chrześcijan wraz z duszpasterzem. Pierwsi podobnie jak Ty przygotowują się do przyjęcia sakramentów. Pozostali mają Ci pomóc poznać, zrozumieć i żyć wiarą.

Kulminacyjnym momentem drogi są święta wielkanocne (28–31 marca 2013), podczas których przyjmiesz sakramenty. Dla osób, które chcą przyjąć sakrament bierzmowania końcem kursu jest dzień Zesłania Ducha Świętego (18 maja 2013). Do tego dnia nie pozostało już zbyt wiele czasu. Dlatego zapraszamy Cię do katechumenatu u dominikanów.

Jeśli chcesz przystąpić do katechumenatu dorosłych, wypełnij krótki formularz (link na dole tej strony), a następnie przyjdź na spotkanie 1 października 2012. Zapisy prowadzone są od września do końca października.

Informacje ogólne

Spotkania Katechumenatu odbywają się w biurze Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny (ul. Dominikańska 3/11, Kraków), w dwóch grupach:

 • Przygotowanie do sakramentu Chrztu
 • Przygotowanie do sakramentów Bierzmowania i Eucharystii

Przygotowanie do przyjęcia sakramentów świętych obejmuje:

 • cotygodniowe dwugodzinne spotkania,
 • wspólne niedzielne Msze św. (o godz. 11:00 przy ul. Mikołajskiej 21),
 • trzy indywidualne spotkania z duszpasterzem,
 • dwa wyjazdy weekendowe.

Przyjęcie sakramentów odbywa się w Noc Wigilii Paschalnej (30 marca 2013), a zakończenie Katechumenatu przypada na Noc Wigilii Zesłania Ducha Świętego (18 maja 2013). Zanim jednak to się stanie musimy wspólnie przejść pewną drogę. Jej celem jest zaangażowanie się w osobiste poznanie Boga i autentyczne życie w Kościele. Dlatego w spotkaniach – oprócz osób przygotowujących się – biorą udział świeccy, którzy już przyjęli sakramenty, a teraz chcą dzielić się doświadczeniem swojej wiary i życia. Każdy uczestnik będzie mógł korzystać z indywidualnych spotkań z duszpasterzem i osobami go wspierającymi.

Sakrament to najpewniejszy sposób na przyjęcie łaski i działania Boga. Właśnie życia z Bogiem chcemy się uczyć. Dlatego program spotkań będzie obejmował: wspólną modlitwę, czytanie Biblii, katechezę i rozmowę. Katechezy i rozmowy będą poświęcone podstawowym zagadnieniom wiary i moralności, sakramentom i liturgii. Będziemy poznawać fundamenty naszej wiary, uczyć się modlić i żyć we wspólnocie.

[collapse title=”Program – tematy spotkań (rozwiń)” collapsed=”collapsed”]

Historia Zbawienia

 1. Co to znaczy wierzyć?
 2. Bóg: Jeden, Prosty, Doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.
 3. Bóg ma plan. Katastrofa: grzech pierworodny.
 4. Historia Izraela i co z tego wynika?
 5. Zbawienie przez Jezusa Chrystusa.

Modlitwa indywidualna i liturgia

 1. Czego powinienem słuchać? Biblia. Cz. 1.
 2. Co powinienem mówić? Biblia. Cz. 2.
 3. Krótki przewodnik po Mszy świętej. Cz. 1.
 4. Krótki przewodnik po Mszy świętej. Cz. 2.

Wyznanie wiary

 1. Bóg Ojciec. Bóg wszechmocny a zło. Bóg wszechmocny a wolność człowieka.
 2. Syn Boży.
 3. Duch Święty.
 4. Wiara w Trójcę Świętą.
 5. Kościół.

Sakramenty

 1. Chrzest.
 2. Bierzmowanie.
 3. Eucharystia.
 4. Sakrament pojednania i pokuty.

Czyn. Życie wierne.

 1. Wartość moralna czynu. Czym to mierzyć?
 2. Sumienie.
 3. Dziesięć Przykazań.
 4. Grzechy główne.
 5. Cnoty.
 6. Dary Ducha Świętego.

Tematy wyjazdów

 1. Co to znaczy „nawrócić się”?
 2. Spotkania z Jezusem: Samarytanka, Niewidomy od urodzenia, Łazarz.

[/collapse]

[collapse title=”Etapy kursu (rozwiń)” collapsed=”collapsed”]

Start: Prekatechumenat
 (1 października 2012 – 30 listopada 2012)

To okres wstępnych poszukiwań. Musimy się poznać i dowiedzieć się podstawowych rzeczy: czym jest wiara, w jakiego Boga wierzy Kościół i skąd o Nim wie, dlaczego chrześcijanie czytają Biblię i jak z niej korzystać, jak się modlić i po co to w ogóle robić. Ten etap trwa od października do początku Adwentu, a kończy się prośbą o chrzest (lub bierzmowanie). W tym czasie będziemy się starali pokazać Ci, że warto wierzyć w Boga. Gdy ten okres się skończy, staniesz się katechumenem.Rozbieg: Katechumenat właściwy
 (1 grudnia 2012 – 16 lutego 2013)

Rozpoczyna się obrzędem przyjęcia do katechumenatu zazwyczaj ma to miejsce na początku Adwentu. Katechumen otrzymując znak krzyża i Ewangelię – dwa skarby Kościoła. W tym czasie wspólnie czytamy Ewangelię według św. Marka. Próbujemy poznać kim jest Jezus i dlaczego umarł na Krzyżu. Uczymy się stosować Ewangelię w życiu codziennym.

Ten etap trwa do początku Wielkiego Postu. Kończy go obrzęd wybrania, w czasie którego to wspólnota Kościoła wybiera konkretne osoby, by przyjęły chrzest podczas najbliższych świąt wielkanocnych. W tym czasie przypada pierwszy wyjazd weekendowy.Sprint: Okres Oczyszczania i Oświecenia
 (17 lutego 2013 – 30 marca 2013)

To krótki ale bardzo intensywny czas bezpośredniego przygotowania do przyjęcia sakramentów. Ma na celu oczyszczenie czyli zmianę myślenia i działania. Nie jesteśmy w stanie sami się nawrócić, dlatego Bóg pomaga nam w tym procesie. Staramy się lepiej poznać samych siebie. W tym czasie przypada szereg obrzędów, tak zwanych skrutyniów. Również na tym etapie katechumeni otrzymują Symbol wiary i modlitwę „Ojcze nasz”. Na koniec przyjmują chrzest, bierzmowanie i komunię.

Osoby przygotowujące się do bierzmowania przystępują do spowiedzi i komunii. Teraz już lepiej znają siebie i wiedzą z jakimi decyzjami wiąże się wiara. W tym czasie przypada drugi wyjazd weekendowy.Maraton: Okres Mistagogii
 (1 kwietnia 2013 – 18 maja 2013)

Kurs nie kończy się wraz z chrztem. Dla wszystkich uczestników trwa nadal. Kończy się dopiero w dzień Zesłania Ducha Świętego. Na tym etapie staramy się pogłębić to, czego dotychczas się uczyliśmy. Staramy się zrozumieć na czym polega działanie Ducha Świętego. To zupełnie nowa jakość życia. Nie da się o tym opowiedzieć, tego trzeba doświadczyć.

Wieczorem w przeddzień Zesłania Ducha Świętego udzielamy sakramentu bierzmowania.

[/collapse]

Informacje praktyczne

 • Uczestnictwo w kursie wymaga uprzedniego wypełnienia formularza zgłoszeniowego (odnośnik na dole tej strony).
 • Spotkanie organizacyjne odbędzie się 1 października 2012 roku, o godz. 19:00 w klasztorze oo. Dominikanów (ul. Stolarska 12, Kraków) w auli w atrium.
 • Miejsce spotkań: Kurs odbywa się w biurze Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny (ul. Dominikańska 3/11, Kraków). Dla osób przygotowujących się do chrztu spotkania odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 19:00. Osoby przygotowujące się do bierzmowania lub pierwszej komunii spotykają się w środy o godz. 19:00. Spotkania są obowiązkowe. Dwie nieusprawiedliwione nieobecności skutkują usunięciem uczestnika z kursu i w konsekwencji nieotrzymaniem sakramentów.
 • Rozmowy indywidualne z duszpasterzem odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w klasztorze oo. Dominikanów (ul. Stolarska 12, Kraków).
 • Wyjazdy weekendowe są obowiązkowe i płatne (pokrycie kosztów). Odbywają się w jednym z okolicznych ośrodków rekolekcyjnych. Przypadają na weekendy: 23–25 listopada, 8–10 lutego.
 • Msze święte: Udział w niedzielnych mszach świętych o godz. 11:00 na ul. Mikołajskiej 21 jest dobrowolny.
 • Opiekunem kursu jest o. Tomasz Grabowski OP, t.grabowski@liturgia.dominikanie.pl, +48 694 480 613.
 • Dokumenty wymagane do otrzymania chrztu świętego: świadectwo urodzenia, świadectwo ślubu kościelnego (lub cywilnego) rodziców, zaświadczenie o religijności rodziców chrzestnych, dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres zamieszkania).
 • Dokumenty wymagane do otrzymania bierzmowania: świadectwo chrztu, dane świadka.

Zgłoszenia Zgłoszenia internetowe

Zobacz także