Katowice: Konferencja naukowa „Liturgia jednym aktem kultu”

We czwartek, 20 maja 2010 na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa "Liturgia jednym aktem kultu". Swoje odczyty przedstawi 11 wykładowców z Rzymu, Krakowa, Katowic, Kielc i Opola, przewidziane są także dwa panele.

Konferencję organizuje Zakład Liturgiki i Homiletyki Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach przy współudziale Papieskiej Akademii Teologicznej w Rzymie, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Rozpoczęcie obrad planowane jest na godzinę 8.45 w Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, przy ul. Jordana 18.

Plan konferencji:

8.45 Rozpoczęcie
8.50 Celebracja liturgiczna zespołem czynności koniecznych do sprawowania Pamiątki zbawczych wydarzeń (ks. prof. dr M. Sodi, UPS Rzym)
Panel pierwszy: Typologia i charakterystyka obecnych w liturgii elementów
Przewodniczenie: ks. dr hab. Bogdan Biela

9.20 Ciało i jego "(wy)mowa" w liturgii (ks. prof. UŚ dr hab. A. Żądło, UŚ)
9.40 Wymowa muzyki i śpiewu w liturgii (ks. prof. UŚ dr hab. A. Reginek, UŚ)
10.00 Milczenie w liturgii specyficzną "przestrzenią" adoracji-kontemplacji i wsłuchiwania się w sprawowane misterium (S. dr hab. A. Sielepin, UPJP II)
10.20 Wnętrze świątyni – wymowa jej przestrzeni i wystroju dla liturgii (ks. mgr lic. P. Tkaczyk, Muzeum Diecezjalne – Kielce)

10.40 – 11.00 DYSKUSJA

11.00 – 11.20 Przerwa na kawę

Panel drugi: Typologia i charakterystyka obecnych w liturgii słów
Przewodniczenie: ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło

11.20 Funkcja tekstu biblijnego w liturgii (ks. dr hab. J. Twardy, UŚ)
11.40 Rola przekazu homiletycznego w liturgii (ks. dr hab. L. Szewczyk, UŚ)
12.00 Tekst euchologijny w liturgii (ks. prof. dr M. Augè, Instytut S. Anselmo – Rzym)
12.20 Funkcja zachęt i pouczeń przekazywanych podczas liturgii (ks. prof. UO dr hab. E. Mateja, UO)
12.40 W szczegółach tkwi istota sprawowanego w liturgii misterium – teologiczne uzasadnienie stosowanych w liturgii czynności, postaw, gestów i słów (ks. prof. dr hab. H.J. Sobeczko, UO)
13.10 Zasada i znaczenie pedagogii liturgicznej w urzeczywistnianiu eklezjalnej wspólnoty (dr M. Kozubek, Katowice)

13.30 – 14.00 DYSKUSJA, zakończenie obrad

źródło: wtl.us.edu.pl 

Zobacz także