Kim On jest?

"Żadne słowo nie zdoła wyrazić rodu, godności, samej istoty i natury Chrystusa, co już Duch Boży stwierdza w proroctwach: Któż Jego ród przedstawi? Bowiem ani Ojca nikt nie poznał, tylko Syn, ani Syna nikt nigdy należycie nie poznał, jedynie sam Ojciec, który Go zrodził.

To Światło, jaśniejące przed istnieniem świata, tę Mądrość, przed wiekami rozumną i substancjalną, tego żywego i od początku istniejącego przy Ojcu Boga-Słowo, kto oprócz Ojca mógłby jasno pojąć?

Jego: przed wszelkim stworzeniem i ukształtowaniem rzeczy widzialnych i niewidzialnych, najwcześniejszą i jedyną Bożą Latorośl!

Naczelnego Wodza niebiańskiego wojska duchów nieśmiertelnych, Anioła Wielkiej Rady!

Sługę niewypowiedzianej myśli Ojcowskiej! Razem z Ojcem Twórcę wszechrzeczy! Drugą po Ojcu Przyczynę całego świata!

Syna Bożego, prawdziwego i jednorodzonego! Pana, Boga, Króla wszystkich stworzeń!

Jego, który panowanie i władzę, razem z Bóstwem, mocą i chwałą wziął od Ojca!

Tak mówi o Nim mistyczna teologia Ksiąg Świętych: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało.

Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna


Fascynują mnie pisma Ojców Kościoła. Wyrażają bowiem nieustanny zachwyt nad osobą naszego Pana, Chrystusa Zbawiciela i niezglebioną tajemnicą Jego przyjścia. Ci pierwsi teologowie Kościoła na tym zachwycie oparli swoje pisma, ale przede wszystkim oparli swoje życie. I o tym mówią ciągle, nieustannie: Pan przyszedł – przestańmy płakać, obudźmy się, jesteśmy zbawieni! Zanurzmy się w niezgłębionej rzece łaskawości Pana! Przyjdźmy do Źródeł nigdy niewyczerpanych! Przystąpmy do Niego samego! Siądźmy u Jego stóp i otwórzmy oczy. Siądźmy u Jego stóp i otwórzmy uszy. Zachwyćmy się Nim. A wtedy zobaczymy Przestrzenie, usłyszymy nigdy nie milknącą Muzykę Światów. I Jego.

Zaiste: niezgłębiona, cudowna i piękna jest tajemnica Jego przyjścia! Godzien miłości i zachwytu On sam!

 


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Agnieszka Myszewska-Dekert

Agnieszka Myszewska-Dekert na Liturgia.pl

Matka pięciorga dzieci. Z wykształcenia pedagog rodziny i katecheta. Pisze artykuły, tworzy opowieści a także chrześcijańskie midrasze. Zafascynowana Pismem Świętym jako żywym Słowem i Przestrzenią w której "żyjemy, poruszamy się i jesteśmy", stara się Je coraz bardziej poznawać i zgłębiać. Publikowała w kwartalniku eSPe i miesięczniku List. Autorka książek: "Modlitwa - nieustanna wymiana miłości" (Kraków, 2001) oraz "Cynamon i Marianna. Baśń inicjacyjna" (Kraków 2015).