Kluczem do chrześcijańskiego pojednania jest miłość

Te słowa wypowiedział Benedykt XVI do przedstawicieli siedmiu Kościołów wchodzących w skład Polskiej Rady Ekumenicznej, obecnych na ekumenicznym nabożeństwie Słowa Bożego w warszawskim luterańskim kościele Świętej Trójcy.

Ojciec Święty podkreślił znaczenie wspólnych przedsięwzięć charytatywnych, w których Kościoły wprowadzają miłość w czyn, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom współczesnego świata, który potrzebuje „daru miłości, zaufania, świadectwa, konkretnej pomocy duchowej i materialnej”. Papież mówił również o małżeństwach zawieranych między wiernymi różnych wyznań i wskazał na nie jako na potencjalne „laboratorium jedności”, w którym ekumenizm będzie prowadzony na poziomie rodziny – domowego Kościoła. Dodał, że wymaga to z pewnością wiele wzajemnej życzliwości, zrozumienia i dojrzałości w wierze z obu stron.

Prezes Rady, prawosławny arcybiskup Jeremiasz rozpoczął swoje przemówienie powitalne od słów: „Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa”. Stworzenie kultury miłości to sposób, w jaki ludzkość może pokonać wszystko, co grozi jej zagładą – mówił hierarcha.

Papież rozpoczął modlitwę w języku polskim: „Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na lud swój i ześlij mu dary Twojego Ducha, aby stale wzrastał w umiłowaniu prawdy i wspólnym wysiłkiem dążył do doskonałej jedności chrześcijan”.

Teksty czytań zaczerpnięto z katolickiego lekcjonarza mszalnego, a były to fragmenty Pisma Świętego z protestanckiej uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, które to święto Kościoły ewangelickie dziś obchodzą. Wspólną modlitwę powszechną odczytywali kolejno przedstawiciele Kościoła ewangelicko-augsburskiego, Kościoła ewangelicko- metodystycznego, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Kościoła starokatolickiego mariawitów, Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Kościoła ewangelicko-reformowanego oraz Kościoła polskokatolickiego. Następnie odmówiono Modlitwę Pańską, po czym Ojciec Święty udzielił apostolskiego błogosławieństwa, poprzedzonego tzw. „błogosławieństwem Aarona”, które odczytali obecni tam zwierzchnicy Kościołów.

Spotkanie zakończył wspólnie odśpiewany hymn „Boże, coś Polskę”. Papież otrzymał w darze od Polskiej Rady Ekumenicznej ikonę napisaną specjalnie dla niego, którą pobłogosławił wiernych.

jk

Jakub Kubica

Zobacz także