Komentarz do Ewangelii IV niedzieli Wielkiego Postu

IV Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Laetare - Niedziela pełna radości. Jeden z dwóch dni w roku, gdy powaga fioletu zostaje złamana i pojawia się… kolor różowy.

Jednak nie o zewnętrzne przejawy radości chodzi, ale o jej przyczynę, o to, co pozwala w tym dniu usłyszeć i powtórzyć słowa:
 

Raduj się, Jerozolimo,(…)
Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni,
weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy
. (Antyfona na wejście)

Ewangelia stopniowo odkrywa nam tajemnicę owej radości w spotkaniu Nikodema z Jezusem. Intrygujące jest to nocne spotkanie, którego tłem jest historia Izraela odczytana przez Jezusa w nowy sposób. Przywołane zostaje wydarzenie na pustyni, gdy Izrael poddany próbie, dotkliwie doświadczony przez węże, znajduje ratunek przed śmiercią w znaku miedzianego węża wywyższonego przez Mojżesza. Jezus interpretuje ten znak jako zapowiedź znaku, który staje się rzeczywistością w Nim samym – to On jest tym, który wywyższony na Krzyżu, przyciągnie do siebie cały kosmos. Sensem i pełnią tamtego wydarzenia jest Ukrzyżowanie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, bo w Nim spełniło się to, co było zapowiedzią, i to On jest źródłem zbawienia.
 

Bez ofiary krzyża słowa: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” – byłyby tylko pobożnym życzeniem.
 

Nie wiem, czy to zdanie nie jest przypadkiem streszczeniem całej Ewangelii, ale dla mnie jest ono kluczowe. Miłość Boga, który oddaje Syna, abym mogła żyć.

 

Zobacz także

Prywatny: Komentarz do Ewangelii IV niedzieli Wielkiego Postu

VI Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Leatare - Niedziela pełna radości. Jeden z dwóch dni w roku, gdy powaga fioletu zostaje złamana i pojawia się… kolor różowy. Jednak nie o zewnętrzne przejawy radości chodzi, ale o jej przyczynę, o to, co pozwala w tym dniu usłyszeć i powtórzyć słowa:

VI Niedziela Wielkiego Postu – Niedziela Leatare – Niedziela pełna radości. Jeden z dwóch dni w roku, gdy powaga fioletu zostaje złamana i pojawia się… kolor różowy. Jednak nie o zewnętrzne przejawy radości chodzi, ale o jej przyczynę, o to, co pozwala w tym dniu usłyszeć i powtórzyć słowa:

none

Zobacz także