Komentarz do Ewangelii krótszej 19 niedzieli zwykłej, rok C

Obraz Pietera Bruegla Mizantrop przedstawia człowieka pogardzającego światem. To mnich z głową zakrytą kapturem, ostentacyjnie odwrócony tyłem do pięknego krajobrazu. Jednak świat – pod postacią chłopca, z drwiącym uśmiechem wychylającego się ze szklanej kuli – skrada się z tyłu i zabiera jego serce. Przed mnichem leżą już tylko ciernie.

Pieter Bruegel, Mizantrop, 1586Obraz Pietera Bruegla Mizantrop przedstawia człowieka pogardzającego światem. To mnich z głową zakrytą kapturem, ostentacyjnie odwrócony tyłem do pięknego krajobrazu. Jednak świat – pod postacią chłopca, z drwiącym uśmiechem wychylającego się ze szklanej kuli – skrada się z tyłu i zabiera jego serce. Przed mnichem leżą już tylko ciernie.

Chrześcijańskie czuwanie nie jest ucieczką od rzeczywistości, czekaniem na coś, co ma się wydarzyć. To postawa aktywności, zaangażowania w sprawy świata i ludzi, sumienne wypełnianie obowiązków. Jezus poleca, by czuwający człowiek miał przepasane jedynie biodra. Długa szata, jaką nosili Żydzi, krępowała ruchy i ograniczała działanie.

Dwaj mędrcy dyskutowali o nędzy świata, bezdusznej cywilizacji, katastrofie życia wewnętrznego oraz zaniku uczuć religijnych. Pierwszy stwierdził, że udaje się na pustynię, gdzie będzie pościł, czytał, rozmyślał i gardził światem. Drugi powiedział, że zamierza spotykać się z ludźmi, dyskutować i pisać, licząc na to, że kogoś przekona i zmieni.

Zobacz także