Komentarz na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

Wiadomość, jaką Maria Magdalena przyniosła dwom uczniom: Piotrowi i Janowi, musiała wzbudzić w ich sercach niepokój. Co to znaczy, że Grób jest pusty? Dlaczego jest pusty? Co się stało z ciałem Mistrza? Nie zastanawiając się długo nad tymi pytaniami, Piotr i Jan pospiesznie udali się do Grobu.

Ich pośpiech świadczy o intymnym związku, jaki ciągle łączy ich z Mistrzem. Jego śmierć nie oddaliła ich od Jezusa, wprost przeciwnie, zbliżyła ich do Niego.

IkonaObaj bardzo mocno przeżyli dramat ostatnich dni, choć każdy z nich na swój sposób. Jan, choć pozostał pod krzyżem do końca, nie był wolny od wewnętrznego zagubienia i wątpliwości. Piotr wciąż nie mógł się otrząsnąć nie tylko po tym, co się stało z Jezusem, ale także po swojej zdradzie. Przed zaparciem się Jezusa Piotr był człowiekiem twardym, pewnym siebie. Grzech pozwolił mu zrozumieć, że nie jest samowystarczalny, że potrzebuje Jezusa, Jego krzyża i Jego cierpienia.

Czy biegnąc do Grobu Piotr i Jan, mieli przeczucie wiary w Zmartwychwstanie?

Szybki bieg Jana do grobu symbolizuje szybkie dojście do wiary, bo wiara czystym sercem jest prostsza do przyjęcia. Piotr zdążał wolniej, co może być symbolem wiary uwikłanej w grzechy i upadki. Do wiary w Zmartwychwstanie Piotr dochodził zdecydowanie wolniej i z większym trudem. Niewątpliwie pomogły mu w tym: łzy skruchy i modlitwa Jezusa.

Chociaż obaj do radości Zmartwychwstania dochodzą różnymi drogami, to ostatecznie jest ona udziałem obu uczniów.

Kto może uwierzyć w Zmartwychwstanie? Tylko ten, kto przeżył Wielki Piątek oraz ten, kto zrozumiał swój grzech i dotknął granic swojej wiary. 

Gdy przybyli do Grobu, Jan zaczekał na Piotra. Dał mu pierwszeństwo okazując tym szacunek wobec wieku i pozycji Piotra we wspólnocie Apostołów. Obraz tego co zobaczyli pozostanie w ich pamięci do końca życia niczym zatrzymany kadr – pusty Grób. Tym pustym Grobem Jezus udowodnił, że żyje. Ukazując się swoim uczniom przez kolejne czterdzieści dni Chrystus będzie umacniał ich wiarę.

Dziś dla nas jedynym źródłem wiary w Zmartwychwstanie Jezusa jest świadectwo uczniów.

W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego prośmy Jezusa o przymnożenie nam wiary. Prośmy też jego uczniów o pomoc w dojściu do niej. Piotra prośmy o dar łez za nasze niewierności oraz o świadomość, że nasze grzechy nie muszą być przeszkodą w spotkaniu z Zmartwychwstałym, gdyż „tam gdzie wzmógł się grzech, jeszcze bardziej rozlała się łaska” (por. Rz 5, 20). Jana prośmy o czystość serca i przejrzystość pragnień, abyśmy należeli do tych, co „nie wiedzieli, a uwierzyli (por. J 20, 29)”.

Zobacz także