Komentarz na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, rok C

Życia, a tym samym drogi do nieba, nie można przejść na skróty. Przed wniebowstąpieniem Jezus mówi uczniom o najistotniejszych wydarzeniach swej misji: cierpieniu, śmierci zmartwychwstaniu.

Paul Klee, Bohater ze skrzydłem, 1905, akwaforta, Monachium

Akwaforta Paula Klee Bohater ze skrzydłem przedstawia człowieka o jednym skrzydle, z ręką przywiązaną do ciała i drewnianą nogą wrośniętą w ziemię. Patrząc na Bohatera, trudno wyobrazić sobie, że w tym stanie mógłby wzbić się w powietrze. Mimo braku odpowiednich predyspozycji czyni bezskuteczne wysiłki, by oderwać się od ziemi.

Życia, a tym samym drogi do nieba, nie można przejść na skróty. Przed wniebowstąpieniem Jezus mówi uczniom o najistotniejszych wydarzeniach swej misji: cierpieniu, śmierci zmartwychwstaniu. Ich droga, do której nie są jeszcze gotowi, ma być taka sama. Dopóki nie zostaną umocnieni Duchem Świętym, mają pozostać w Jerozolimie.

Mstisław L. Rostropowicz grał kiedyś koncert dla Pawła VI. Za pomocą swojej wiolonczeli wprawił słuchaczy w podniosły nastrój, budząc w nich wiele pozytywnych uczuć. Po koncercie Papież podszedł do artysty i pogratulował mu perfekcyjnego wykonania: „Dzięki swej sztuce jest Pan już teraz w połowie drogi między ziemią a niebem”.

 

Tekst ewangelii na tę uroczystość na brewiarz.pl.

Pozostałe komentarze do ewangelii tego dnia na brewiarz.pl.

 

Zobacz także