Komunia święta na rękę

Prymas Polski, kard. Jozef Glemp zezwolił na udzielanie Komunii św. na rękę w archidiecezji warszawskiej od Wielkiego Czwartku, czyli 24 marca 2005 r. Decyzja została ogłoszona w liście pasterskim na wielki post, dotyczącym Eucharystii pt. „Niech Chrystus rośnie w nas”. Zawarte są w nim także trzy warunki jakie musi spełniać wierny, aby przyjąć Komunię św. na rękę: musi być bierzmowany, właściwie ułożyć ręce oraz „bardzo kochać Pana Jezusa”.

Chwila przyjęcia Komunii św. na dłonie jest momentem osobistej adoracji i bardzo bliskiego kontaktu z Panem Jezusem. Kardynał podkreśla, że taki sposób przyjmowania Komunii wymaga „wielkiej dojrzałości religijnej przyjmującego i świadomości, że Chrystus w swej dobroci zawierza nam Siebie. (…) Powinno się to odbywać w sposób nabożny, godny i spokojny”.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Józef Michalik w wywiadzie dla KAI z 18 stycznia br. pytany o stanowisko wobec przyjmowania Komunii św. na rękę powiedział m.in., że „wprowadzając taką alternatywę nie możemy pozwolić, aby wierni zatracili poczucie sacrum. Istota problemu nie polega na tym, w jaki sposób będziemy przyjmować Eucharystię, lecz byśmy przyjmowali ją godnie, coraz godniej”.

Możliwość udzielania wiernym Komunii św. na rękę w Polsce ordynują dokumenty II Synodu Plenarnego z 1999 r., zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 2001 r. O wprowadzeniu takiej alternatywy decyduje biskup każdej diecezji.

Marianna Leśniak

Zobacz także