Komunikat o zwycięstwie czyli (I) Prefacja wielkanocna

Notatki nt. pochodzenia I Prefacji wielkanocnej z Mszału Pawła VI, którą stosuje się obowiązkowo od Wigilii Paschalnej do końca oktawy Wielkanocy, potem ad libitum z pozostałymi Prefacjami wielkanocnymi. Ponadto jest ona jedyną Prefacją wielkanocną w Mszale Piusa V.

Oficjalny polski przekład: „On bowiem jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata. On przez swoją śmierć zniweczył śmierć naszą i zmartwychwstając przywrócił nam życie”.

 

Oryginał łaciński: „Ipse enim verus est Agnus qui abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparavit”.

Pochodzenie: Jest to tradycyjna rzymska prefacja wielkanocna, obecna w najstarszych księgach: Sakramentarzu gelazjańskim (ok. 628/715 r) – GeV 458 (alternatywna prefacja Wigilii Paschalnej) i w obu Sakramentarzach gregoriańskich: papieskim (ok. 625/638 r.) – GrH 379 i typu II (ok. 650/683 r.) – GrP 329 (prefacja Wigilii Paschalnej, Wielkanocy i poniedziałku w oktawie). Jest bardzo krótka i zwięzła, belgijski liturgista o. Bernard Capelle OSB (1884-1961) nazwał ją „komunikatem o zwycięstwie”. Zwracam jeszcze uwagę na pokrewieństwo tej prefacji z bizantyjskim troparionem paschalnym: „Chrystus powstał z martwych, śmiercią podeptał śmierć i będącym w grobach życie dał!”.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Maciej Zachara MIC

Maciej Zachara MIC na Liturgia.pl

Urodzony w 1966 r. w Warszawie. Marianin. Rocznik święceń 1992. Absolwent Papieskiego Instytutu Liturgicznego na rzymskim "Anselmianum". W latach 2000-2010 wykładał liturgikę w WSD Księży Marianów w Lublinie, gdzie pełnił również posługę ojca duchownego (2005-2017). W latach 2010-2017 wykładał teologię liturgii w Kolegium OO. Dominikanów w Krakowie. Obecnie pracuje duszpastersko w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Bazylianówka w Lublinie. Ponadto jest prezbiterem wspólnoty neokatechumenalnej na lubelskiej Poczekajce, a także odprawia Mszę św. w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego w rektoralnym kościele Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica w Lublinie....