Koncert zespołu „Perfugium” odbył się w niedzielę w Krakowie

Dwie osoby, które wyznaczają duchowość Adwentu to Maryja i Jan Chrzciciel. Kościół stawia ich jako przewodników na czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. Jest zatem rzeczą naturalną, że adwentowy koncert krakowskiego zespołu muzyki dawnej i tradycyjnej Perfugium skupił się wokół Najświętszej Maryji Panny i Zwiastowania.

Koncert, który odbył się w niedzielę, 11 grudnia w kościele Świętego Marka był zatytułowany "Magnificat". Osią programu było wykonanie pięciu Pieśni Maryi, pochodzących z różnych rejonów Polski i Europy. Kulminacją było kantorskie wykonanie Ewangelii o Zwiastowaniu, w które wpleciony został Magnificat – szesnastowieczne staropolskie tłumaczenie Jakuba Lubelczyka, opracowane przez ówczesnego kompozytora Cypriana Bazylika.

Trzeba tu wspomnieć o wzruszającym wykonaniu pieśni Inviolata we francuskiej harmonizacji. Momentem, który można by poddać krytyce było wykonanie gregoriańskiej antyfony do Matki Bożej – Solemnitas: urocze skądinąd wykonanie przez głosy żeńskie, trzeba uznać za oderwane od tradycji interpretacji chorału. Przede wszystkim z powodu zwrócenia niedostatecznej uwagi na bardzo trudną sztukę głosów burdonowych. Pomimo to zachwycające było następujące później wykonanie Magnificatu w tym samym pierwszym tonie gregoriańskim.

Jestem przekonany, że koncert pomógł uczestnikom w zbliżeniu się do tajemnic – misteriów – rozważanych w Adwencie.

Stanisław Nowak OP

 

Zobacz także