Kongres Eucharystyczny w Bari pod znakiem ekumenizmu

Uczestnicy Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Bari obradowali we środę pod znakiem ekumenizmu. Środowe hasło brzmiało: "Niedziela dniem pojednania chrześcijan". Nawiązuje ono do tematyki całego kongresu, którą jest przeżywanie niedzielnej Eucharystii. W sesji przedpołudniowej wraz z przedstawicielami tradycji prawosławnej i protestanckiej wziął udział kard. Walter Kasper.

Kard. Walter Kasper – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan – wskazał w swoim wystąpieniu na ekumeniczne znaczenie Bari. Przypomniał, że w tym mieście w roku 1098 – a więc już ponad 40 lat po oficjalnej dacie rozłamu między Wschodem a Zachodem – odbył się wspólny synod biskupów greckich i łacińskich. Do dziś przybywają do Bari katoliccy i prawosławni pielgrzymi, by uczcić grób Mikołaja z Miry. Znajduje się on w bazylice pod wezwaniem tego świętego, czczonego zarówno przez wschodnich, jak i przez zachodnich chrześcijan.

Szef watykańskiej dykasterii ds. ekumenizmu wyraził nadzieję, że po ważnych krokach dokonanych w tej dziedzinie przez Jana Pawła II Benedykt XVI przyczyni się do dalszych postępów na drodze ku jedności. Omawiając aktualną sytuacją ekumeniczną, niemiecki kardynał zwrócił uwagę na liczny udział delegacji z innych Kościołów – między innymi z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego – na pogrzebie Jana Pawła II i rozpoczęciu pontyfikatu jego następcy. "Jeszcze przed kilkudziesięciu laty byłoby to nie do pomyślenia. Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan odciął się od wszystkiego, co mogłoby mieć choć pozory prozelityzmu" – zaznaczył kard. Kasper. Zaapelował przy tym do braci innych wyznań, by nie uprawiali najgorszego typu prozelityzmu, jakim jest skandaliczna praktyka powtórnego chrztu osób ochrzczonych w innych Kościołach.

W programie wieczornym dzisiejszego dnia Kongresu Eucharystycznego w Bari znalazło się nabożeństwo ekumeniczne w bazylice świętego Mikołaja z udziałem przedstawicieli tradycji prawosławnej, anglikańskiej i protestanckiej.

inf. KAI

 

Zobacz także