Kongres Eucharystyczny w diecezji kamieniecko-podolskiej

Kongres Eucharystyczny to odpowiedź diecezji kamieniecko-podolskiej na ogłoszony przez Jana Pawła II Rok Eucharystii. Uroczyste rozpoczęcie kongresu przewidziano 29 maja. Miejscowy Kościół rzymskokatolicki obchodzi wówczas przeniesioną na niedzielę uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Kongres odbędzie się w dwóch etapach. Pierwszy obejmie wspólnoty parafialne diecezji. W każdej parafii będą organizowane specjalne dni kongresowe dla poszczególnych grup: specjalny dzień dla młodzieży, osobno dla rodzin, chorych, osób starszych i dzieci.

Centralne uroczystości kongresowe przewidziane są w Kamieńcu Podolskim na 28 czerwca 2005. W diecezji kamieniecko-podolskiej w tym dniu obchodzone jest święto Poświęcenia Katedry. Biskup zaprasza do uczestnictwa delegacje z poszczególnych parafii, w taki sposób, aby przedstawiciele wszystkich parafii diecezji mogli reprezentować na kongresie swoje środowisko. "W Roku Eucharystii, patrzymy na obecność Boga wśród swojego ludu" – napisał w liście z okazji kongresu ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej bp Leon Dubrawski. – "Chcemy wiarę w Eucharystię wprowadzić w chrześcijańskie życie. Takie rozumienie Kongresu pomoże nam efektywnie osiągnąć postawione cele, a ich realizacja pozwoli przybliżyć się do tego szczęścia, które szuka każdy człowiek, jak również i do zbawienia" – napisał bp Dubrawski.

inf. KAI

 

Zobacz także