Kongres służby liturgicznej odbędzie się w Poznaniu

Pod hasłem "Chrześcijanin - człowiek nadziei" odbędzie się w kongres Liturgicznej Służby Ołtarza w Poznaniu. Tematem przewodnim spotkań formacyjnych przybyłych ministrantów będzie nadzieja. - "Skłania nas do głębszego pochylenia się nad tą wielką tajemnicą Jezusa Chrystusa, który jest Królem człowieczej nadziei. Nadzieja ma zbliżać człowieka do odnowienia związku człowieka z Bogiem i nie może zatrzymać się tylko na napełnieniu życia nowymi siłami" - mówi ks. Piotr Lizoń z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, organizatora kongresu.

Kongres 2004"Ministrant czy lektor, posługując przy Ołtarzu, otwiera się na źródło tej łaski, aby w pełni żyć nadzieją chrześcijańską. Jednak tej drogi nie można przejść o własnych siłach, dlatego przewodnikiem na naszej drodze będzie Pismo Święte, ale też i wiedza przekazywana na różne sposoby. Poprzez znaki i symbole liturgiczne będziemy odnajdywać drogę do pełnej nadziei. A nadzieja życia z Bogiem uzdolni nas do jeszcze gorliwszego posługiwania przy ołtarzu Chrystusa" – można przeczytać na stronie internetowej.

Kongres odbędzie się w dniach 11-16 września 2006 r. Zaproszenie do udziału organizatorzy kierują do ministrantów i lektorów z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Koszt uczestnictwa wynosi 70 zł.

na podst. oltarz.pl

 

Zobacz także