Korzyści z Adwentu

Kocham Adwent. Od lat odnajduję jego ducha w polskich pieśniach adwentowych. Ponieważ jestem szczęściarzem, mam okazję śpiewać je razem z innymi podczas rorat, zgodnie ze starym zwyczajem. Co jest tak cennego w Adwencie?

Stanowi okazję do wzmocnienia zażyłości z Matką Bożą (Zdrowaś bądź Maryja, Zawitaj ranna Jutrzenko). Do wypowiedzenia na głos tęsknot, które się nosi w sercu (Boże wieczny Boże żywy, Mądrości która). Sprzyja pokorze, otwierając na nauki Izajasza i Jana Chrzciciela (Niebiosa rosę, Głos wdzięczny z nieba wychodzi, Spuście nam na ziemskie niwy). Budzi i zaostrza zmysły i umysł (Hejnał wszyscy zaśpiewajmy). Kieruje uwagę ku inicjatywie Bożej (Stworzycielu gwiazd świecących, Archanioł Boży Gabryjel, Po upadku człowieka grzesznego). Jak byśmy weszli w rok liturgiczny, gdyby nie było Adwentu? Nie dałoby rady. Chrońmy Adwent, m.in. przed zalewem przedterminowych opłatków. Na roratach Adwent czuje się dobrze. I sama korzyść z tego.


Wpisy blogowe i komentarze użytkowników wyrażają osobiste poglądy autorów. Ich opinii nie należy utożsamiać z poglądami redakcji serwisu Liturgia.pl ani Wydawcy serwisu, Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny.

Zobacz także

Wojciech Gołaski OP

Wojciech Gołaski OP na Liturgia.pl

Dominikanin. Zainteresowany śpiewem kościelnym i teologią św. Tomasza z Akwinu. Współpracuje z dominikańskim Kolegium Filozoficzno-Teologicznym i Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii w Krakowie. Wymieniany wśród przyjaciół Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego. Związany z międzynarodowym festiwalem muzyki dawnej „Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu. Zwalcza fałszywą tezę, jakoby był założycielem tego festiwalu, rozsiewaną przez faktycznych założycieli. Kiedyś krótko kantor klasztoru na Służewie w Warszawie i opiekun działającego tam wówczas nieformalnego bractwa śpiewaczego. Swego czasu opiekun serii koncertów muzyki dawnej „Gdy muzyka była...