Koszalin: Msza św. w rycie trydenckim po raz pierwszy w XXI w.

Msza św. w rycie trydenckim została odprawiona 1 czerwca w kościele pw. św. Józefa, Oblubieńca NMP w Koszalinie. Msza św. po łacinie celebrowana była po raz pierwszy w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, po tym jak Benedykt XVI w lipcu ubiegłego roku zezwolił na uzupełnianie obecnie odprawianych mszy świętych dawną, łacińską formułą.

Mszę św. celebrował o. Bolesław Mika z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Koszalinie. Jego zdaniem ten ryt ma więcej namaszczenia w sobie i dla tych, którzy znają łacinę, jest większym przeżyciem, bo misterium jakoś głębiej się odczuwa. Jednocześnie franciszkanin zastrzega: „Rozumieć trzeba. Na Mszy św. nie można być jak na jakimś przedstawieniu, gdzie bez objaśnień człowiek nie wie, co tam się dzieje. Bez znajomości łaciny niektórzy wierni będą znowu odmawiać „pacioreczki", jak to było dawniej, a podczas Mszy św. nic więcej nie powinno się dziać."- uważa o. Mika.

Franciszkanin uważa, że w obliczu takich problemów Kościoła jak laicyzacja, powrót do rytu trydenckiego, to nie jest droga do tego, by przyciągnąć do Kościoła, bo większość nie rozumie łaciny. „Ojciec Święty Benedykt XVI powiedział, że można, ale nie powiedział, że musi się tę mszę św. wprowadzać."- przypomniał o. Bolesław Mika.

Msza św. w rycie trydenckim została odprawiona w Koszalinie na wniosek grupy wiernych, którzy od kilku miesięcy zabiegali o zgodę koszalińskiej kurii biskupiej na odprawienie Eucharystii według dawnego zwyczaju. – Motywacje uczestników tej Mszy św. są zapewne różne, ale dominującą jest umiłowanie starej liturgii – wyjaśnił inicjator Dariusz Lebiedowicz. – W Krakowie czy Lublinie zauważa się już swoistą modę na powrót do mszy przedsoborowych. Niektórym ludziom „przejadły się gitary", mniej im zależy na wymiarze wspólnotowym podczas Eucharystii. Chcą się skupić na relacji Bóg- człowiek, pomijając aspekt wspólnotowy – uzasadnił Lebiedowicz.

W lipcu ub.r. w liście apostolskim dotyczącym "stosowania liturgii rzymskiej sprzed reformy z 1970 roku" Benedykt XVI zniósł ograniczenia dotyczące korzystania z tradycyjnego mszału. Decyzją papieża tradycyjną Mszę w rycie trydenckim odprawić może każdy ksiądz bez konieczności uprzedniego starania się o zgodę biskupa.

Liturgia w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, popularnie nazywana Mszą trydencką, odprawiana będzie w Koszalinie cyklicznie, raz w miesiącu.

Katolicy na całym świecie mogą uczestniczyć w Mszach trydenckich, jednak chętni do uczestnictwa w takiej liturgii muszą w całej pełni akceptować postanowienia Soboru Watykańskiego II i uznawać sakramentalną ważność nowego obrzędu Mszy św., zachowując przy tym wierność rytowi trydenckiemu.

inf. KAI

 

Zobacz także