Krajowy Tydzień Liturgiczny we Włoszech

Celebracja liturgiczna ogarnia różne aspekty życia: świat uczuć i relacji, ludzką wrażliwość i słabość, doświadczenie pracy i odpoczynku w ciągłym głoszeniu pierwszeństwa Bożej miłości. Czytamy o tym w przesłaniu watykańskiego sekretarza stanu wystosowanym w imieniu Papieża na włoski 57. Krajowy Tydzień Liturgiczny.

Odbył się on w dniach 21-25 sierpnia w Varese na północy kraju. Spotkanie stanowi etap przygotowań do IV Kongresu Kościoła we Włoszech, który ma odbyć się w dniach 16-20 października w Weronie.

Krajowy Tydzień Liturgiczny przebiegał pod hasłem "Czcimy Jezusa Chrystusa, nadzieję świata". Nawiązując do tego motta kard. Angelo Sodano stwierdza, że aby rzeczywiście celebracja była źródłem nadziei, musi skupić się na fakcie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Właśnie wydarzenia paschalne prawdziwie przemieniają człowieka, czyniąc go zdolnym do przekształcania świata w ramach Bożego planu zbawienia. O zależności między celebracją a codziennym życiem chrześcijanina pisał również Benedykt XVI w swej encyklice "Deus caritas est".

Liturgia uwalniając serce człowieka od codziennych trosk, daje mu odnowioną ufność – pisze kard. Sodano. Celebracja oznajmia radość nadziei na lepszy świat, radość bycia kochanym przez Boga i odwzajemniania tej miłości, radość doświadczania przebaczenia i zbawienia. Aby być świadkiem chrześcijańskiej nadziei, trzeba stale powracać do sprawowania liturgii.

Ojciec Święty wyraża ufność, że włoski Krajowy Tydzień Liturgiczny uwypukli źródłowe znaczenie celebracji uobecniającej wydarzenie Paschy Chrystusa dla życia nadzieją w codzienności – czytamy w watykańskim przesłaniu.

inf. KAI

 

Zobacz także