Kraków: Archidiecezjalny Konkurs Wiedzy Liturgicznej dla młodzieży

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół średnich, gimnazjów i starszych klas szkół podstawowych, którzy pragną głębiej wejść w rzeczywistość Boga żyjącego i udzielającego się człowiekowi w świętym misterium liturgii. Tematyka tegorocznego konkursu koncentrować się będzie na relacji pomiędzy Pismem Świętym, a liturgią.

Problem ten, stale aktualny i wymagający właściwej katechezy, wyjaśnia właściwe rozumienie i genezę Pisma Świętego oraz specyficzny charakter jego lektury podczas celebracji liturgicznych. Szczególne dowartościowanie Pisma Świętego w liturgii po Soborze Watykańskim II przynagla wszystkich wiernych do wsłuchiwania się w słowo Pana w liturgicznym zgromadzeniu. Temat zostanie omówiony w oparciu o teksty Benedykta XVI, Louisa Bouyera oraz Franciszka Blachnickiego.

Obecnie konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie „Diakonia” Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, pod honorowym patronatem Metropolity Krakowskiego, abp Marka Jędraszewskiego oraz Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP.

Pierwsza edycja konkursu odbyła się w roku szkolnym 2013/2014. Została zorganizowana przez świeckich animatorów skupionych wokół Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej, z pomocą parafii świętego Bartłomieja Apostoła w Mogilanach, parafii świętego Mikołaja w Chrzanowie oraz Duszpasterstwa Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Krakowskiej; zgromadziła prawie 100 młodych pasjonatów liturgii. Kolejne dwie edycje gromadziły podobną ilość uczestników.

Przełomową okazała się IV edycja – 2016/17, która zgromadziła blisko 400 uczestników z 6 różnych diecezji, a na finałowe zmagania pod wawelskie wzgórze, do budynku Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej zawitało aż 68 uczestników wraz z opiekunami. Przyczyniły się do tego współpraca z seminarium oraz z katechetami; od 2016 roku istnieje bowiem możliwość zorganizowania konkursu w ramach lekcji religii w szkole. Większość uczestników przystąpiła do pierwszego etapu właśnie w szkołach.

– „Mamy nadzieję” – mówi kl. Szymon Kapłon z krakowskiego WSD – „że dzięki pomocy wszystkich zaangażowanych w poprzednie edycje, również tegoroczna utrzyma tendencję wzrostową zarówno jeśli chodzi o ilość jak i jakość przygotowania uczestników i przyczyni się do coraz szerszego propagowania tematyki związanej ze świętą liturgią, a ostatecznie do coraz bardziej świadomego i pełnego jej przeżywania przez uczestników konkursu a w konsekwencji ich rodziny, kolegów i znajomych”.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: dekanalnym – 24 i 25 listopada (piątek i sobota) – test wyboru przeprowadzany przez księży opiekunów LSO, animatorów lub katechetów. Uczestnicy, którzy osiągną najlepszy wynik w etapie dekanalnym, zostaną zakwalifikowani do etapu finałowego, który odbędzie się 3 marca w budynku krakowskiego seminarium przy ul. Podzamcze 8 w Krakowie.

Organizatorzy zapraszają księży, katechetów i animatorów do podjęcia współpracy w organizacji pierwszego etapu konkursu. Zgłoszenia opiekunów i uczestników oraz wszelkie informacje znajdują się na oficjalnej stronie internetowej konkursu: konkursliturgiczny.pl, pytania można kierować na adres akwl.zgloszenia@gmail.com.

mw

Zobacz także