Kraków: Czy Chrystus używałby powerpointa?

Sekcja Homiletów Polskich, Instytut Liturgiczny PAT oraz Komisja Języka religijnego PAN organizują w dniach 28-29 listopada br. sesję naukową pt. „Czy Chrystus używałby powerpointa? O słowie i obrazie w misterium przepowiadania”. Odbędzie się ona w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum koło Krakowa.

Prelegenci w 20-minutowych referatach poruszą następujące tematy: Narracja czy wizualizacja w misterium przepowiadania? Geneza problemu (Henryk Sławiński – Kraków), Misteryjna natura liturgii (Bogusław Migut – Lublin), Misterium przepowiadania (Wiesław Przyczyna – Kraków), Co da się powiedzieć, tego nie da się pokazać (Andrzej Józef Nowak – Kraków), Słowa i gesty jako komplementarne środki wyrazu (Aneta Załazińska – Kraków), "Nie będziesz czynił żadnej rzeźby…". O epifanijnej (nie)mocy obrazu (Andrzej Draguła – Szczecin) oraz Słowo i obraz pod presją technologii. Wybrane problemy (Eugeniusz Wilk – Kraków).

Konferencja odbędzie się w Misjonarskim Ośrodku Formacyjnym Vincentinum w Krzeszowicach koło Krakowa. Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł. Zgłoszenia przyjmuje Instytut Liturgiczny PAT (szczegółowe informacje na stronie www.pat.krakow.pl/dzialy.php?id=sesja78).

 

Zobacz także