Kraków: Dyskusja wokół nowego numeru „Christianitas”

W piątek, 1 kwietnia, o godz. 18.00 w krakowskim klasztorze dominikanów rozpocznie się dyskusja wokół bieżącego numeru kwartalnika „Christianitas” z udziałem jego redaktorów, Pawła Milcarka i Piotra Kaznowskiego oraz o. Janusza Pydy OP i red. Janusza Poniewierskiego.

Okładka ChristianitasW najbliższy piątek, 1 kwietnia, o godz. 18.00 w krakowskim klasztorze dominikanów (Aula w atrium, wejście przez krużganki) rozpocznie się dyskusja wokół bieżącego numeru kwartalnika „Christianitas”. Z redaktorami i autorami pisma, Pawłem Milcarkiem i Piotrem Kaznowskim, dyskutować będą krakowscy intelektualiści – o. Janusz Pyda OP oraz red. Janusz Poniewierski*.

Tytuł tego numeru kwartalnika – „Kościół, prawica, demony” (będący trawestacją tytułu słynnej książki Adama Michnika Kościół, lewica, dialog) – odsyła skojarzenia do strefy napięć między wiarą a polityką, napięć silnych, narażonych bowiem na ataki „demonów”. Wpisuje się to w intelektualną linię autorów „Christianitas” kładących duży nacisk na społeczny i publiczny wymiar chrześcijaństwa. Konkretnym przykładem publicznych perypetii religii i polityczności stały się wydarzenia, które nastąpiły w Polsce po Katastrofie Smoleńskiej. Przebieg tych wydarzeń, a przede wszystkim wyrastające z nich nowe mitologie, analizuje w tytułowym tekście Paweł Milcarek.

Jednak ponad 600-stronicowy numer kwartalnika nie ogranicza się wyłącznie do analizy wydarzeń bieżących. Jak sygnalizuje Piotr Kaznowski w artykule wstępnym (Między duchem a literą: katolicki przypadek myślenia o polityczności), środowisko „Christianitas” stawia sobie bardziej ambitne cele: proponuje podjęcie namysłu nad integralnie katolicką teologią polityczną (P. Kaznowski rysuje ramy takiej teologii, w oparciu o naukę św. Pawła kreśląc ich negatywne granice w postaci dwóch faryzeizmów).

Argumentem na to, że taki wysiłek jest aktualnie potrzebny jest między innymi Ankieta Katolicy i polityka, w której autorzy kojarzeni zarówno ze środowiskami „prawicowymi” i „lewicowymi”, „konserwatywnymi” i „postępowymi” zmagają się z fundamentalnymi pytaniami dotyczącymi relacji wiary i działań politycznych. Z kolei przeglądowy tekst Denisa Sureau (Teologie polityczne XX w.) pokazuje, w jak niewielkim stopniu XX-wieczne spory w tej materii zostały podjęte i rozwinięte w Polsce.

Ponadto, korzystając z odnowionej z okazji 10-lecia formuły pisma, która wykrystalizowała się przy poprzednim numerze (poświęconym Melancholii i łasce), twórcy „Christianitas” podają Czytelnikowi poważną dawkę materiałów źródłowych i historycznych. Na uwagę zasługuje obszerny dział Autorzy pt. Od Christianitas do nouvelle chrétienté, poświęcony ewolucji intelektualnej Jacquesa Maritaina – autora, którego polityczne poglądy wywarły wpływ na kształt nauczania ostatniego soboru. Jako kontrapunkt do tej części można uznać szczegółowe studium Basile’a Vaueta OSB poświęcone odczytaniu soborowej doktryny wolności religijnej w świetle całego Magisterium Kościoła. Wisienką na tym intelektualnym torcie (nie jedyną) jest przypomnienie w Translatorium dyskusji XIV-wiecznych teologów wokół źródeł legitymizacji władzy świeckiej i papieskiej, ukazującej żywe zainteresowanie problemami „teopolitycznymi” w tradycji Kościoła.

Więcej informacji znaleźć można w spisie treści numeru na stronie pisma. Podczas spotkania będzie można nabyć egzemplarze „Christianitas” po promocyjnej cenie.

pk

* Aktualizacja: Z powodu choroby red. Janusz Poniewierski nie weźmie udziału w dyskusji.

Zobacz także