Kraków: Koncert „Kwartet na koniec czasu” u dominikanów

W piątek, 18 grudnia o godz. 19.30 w kapitularzu krakowskiego klasztoru Dominikanów przy ul. Stolarskiej 12 odbędzie się koncert muzyki poważnej, w czasie którego zabrzmi „Kwartet na koniec czasu”, dzieło francuskiego kompozytora, Oliviera Messiaena.

PlakatUtwór wykona zespół muzyków w składzie: Katarzyna Krawczyk (wiolonczela), Alina Melnik (fortepian), Stefan Plewniak (skrzypce) i br. Grzegorz Doniec OP (klarnet). Koncertowi towarzyszyć będzie prelekcja n.t. roli Pisma św. i wiary w twórczości Oliviera Messiaena.

„Kwartet na koniec czasu” – jak tłumaczy br. Grzegorz Doniec OP – jest dziełem wyjątkowym, które na stałe weszło do kanonu arcydzieł muzyki kameralnej XX w. Napisany w ekstremalnie trudnych warunkach (kompozytor był wtedy jeńcem wojennym w niemieckim obozie w Zgorzelcu), jest świadectwem głębokiej wiary Messiaena, która pozwoliła mu przetrwać najtrudniejsze momenty życia. Jak wspomina sam twórca, impulsem do napisania Kwartetu była swoista wizja anioła w tęczowej aureoli, którego ujrzał pewnego wieczoru, gdy wycieńczony po trudach obozowego dnia obserwował zachód słońca z Księgą Apokalipsy w ręce. Odczytując to doświadczenie w duchowym wymiarze, Messiaen postanowił wyrazić za pomocą dźwięków swoją wiarę w powtórne przyjście Jezusa Chrystusa w chwili Sądu Ostatecznego, gdy „czasu już więcej nie będzie”.

 

I widziałem innego mocnego anioła, zstępującego z nieba, odzianego w obłok, tęcza na głowie jego, twarz jego jako słońce i nogi jego jak słupy ognia. […] I postawił prawą nogę na morzu i lewą na ziemi. […] i stojąc na morzu i na ziemi, podniósł prawą rękę do nieba i poprzysiągł na Żyjącego po wieki wieków, […] że czasu już nie będzie.
Ap 10, 1-6

Zobacz także