Kraków: Koncert scholi braci dominikanów

Bracia dominikanie zapraszają w wielkim poście do wspólnej adoracji Krzyża św. Koncert odbędzie się 7 kwietnia 2011, o godz. 20.30, w Kapitularzu klasztoru oo. dominikanów w Krakowie.

Krzyż Chrystusa jest znakiem bezgranicznej miłości Boga do ludzi. Miłości, która nie cofa się przed oddaniem Jednorodzonego Syna w okup za nas, którzy pobłądziliśmy.

Witaj, Krzyżu święty, witaj, chlubo ziemi,
Nadziejo jedyna, która dajesz radość,
Znaku odkupienia i ratunku w trwodze,
Na tobie zawisło życie wszystkich ludzi.

Drzewem pokonani, Drzewem wyzwoleni,
Wielbimy cię dzisiaj, Drzewo życiodajne;
Drzewo godne chwały, wielki skarbie świata,
Śpiewamy ci hymny pełne dziękczynienia.
(LG t. IV, s. 1159)

Dzięki Męce Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na życiodajnym Drzewie Krzyża zostaliśmy pojednani z Bogiem – Wiekuistym Ojcem. Przez Krzyż raj na nowo został nam otwarty.

Bracia dominikanie zapraszają w wielkim poście do wspólnej adoracji Krzyża św. Śpiewem gregoriańskim i dawnymi pieśniami pasyjnymi z rejonów Włoch oraz Korsyki będziemy rozważać tajemnicę Męki i śmierci Jezusa Chrystusa, a także głosić chwałę Drzewa życia. Koncert odbędzie się 7 kwietnia 2011, o godz. 20.30, w Kapitularzu klasztoru oo. dominikanów w Krakowie.

Po adoracji będzie możliwość złożenia jałmużny wielkopostnej w formie ofiary na kuchnię dla ubogich prowadzaną przez panią Sawicką.

Schola braci dominikanów: De la crudel…
[slickr-flickr search=”sets” set=”72157626192282117″ type=”gallery” size=”large”

mg

Zobacz także