Kraków: Konferencja „Pogranicza chrześcijaństwa”, 11-13 maja 2010

pograniczaOrganizatorzy mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej "Pogranicza chrześcijaństwa", która odbędzie się w dniach 11-13 maja 2010 r. w Krakowie.

pogranicza1

Tematem przewodnim sympozjum będzie architektura na terenach oddalonych od głównych ośrodków europejskiej christianitas. Poruszane zagadnienia dotyczyć będą sposobu, w jaki chrześcijaństwo kształtujące się m. in. na obszarze Afryki, Azji Mniejszej, Europy Wschodniej bądź Skandynawii – pozostając w silnej zależności od prądów myślowych, teologicznych i artystycznych formowanych w Rzymie czy Konstantynopolu – czerpało z miejscowych tradycji i przyswajało elementy kultur rozwijających się poza światem chrześcijańskim. Problematyka prezentowanych referatów obejmować może okres od późnego antyku aż po koniec średniowiecza.

Do udziału w konferencji "Pogranicza chrześcijaństwa" serdecznie zapraszamy przedstawicieli takich dyscyplin naukowych jak m.in. historia sztuki, archeologia, historia oraz teologia.

  • Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przysyłanie zgłoszeń z propozycją tematu wystąpienia na adres e-mail: pograniczachrzescijanstwa@gmail.com do 28 lutego 2010 roku.
  • Wzory formularzy zgłoszeniowych oraz aktualności zamieszczone są na stronie internetowej: www.pograniczachrzescijanstwa.pl
  • Maksymalny czas wystąpienia to 20 minut.
  • Od uczestników nie jest pobierana opłata konferencyjna.
  • Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej w 2011 roku.

 

Organizatorzy:
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Stowarzyszenie Media Tempora

td

Zobacz także