Kraków: Konferencja „Prawo kanoniczne na ziemiach polskich – między Tradycją a reformą”

W dniach 20-21 maja (piątek, sobota) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo kanoniczne na ziemiach polskich – między Tradycją a reformą”, poruszająca także tematy liturgiczne.

Konferencję organizuje Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej celem będzie podjęcie dyskusji na temat Tradycji i zmiany w Kościele Katolickim. Przedmiot zainteresowania prelegentów nie został ograniczony wyłącznie do prawa kanonicznego, podjęte zostaną także kwestie związane z liturgią, Magisterium i relacjami Kościół – państwo.

W Konferencji weźmie udział 35 prelegentów z 12 uczelni, zarówno studenci prawa, prawa kanonicznego, jak też innych kierunków. Nadesłane abstrakty pozwalają sądzić, że poziom Konferencji będzie wysoki. Patronat nad wydarzeniem objęli m. in. Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UPJPII, Instytutu Dobrego Pasterza, Fundacja Św. Grzegorza Wielkiego, Korporacja Akademicka Akropolia Cracoviensis. Patronat medialny zapewniają m.in. portale Liturgia.pl, PCh24, Nowy Ruch Liturgiczny. Każdy z prelegentów otrzyma książki od Wydanictw, które wsparły organizację Konferencji (m.in. Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny, Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej TUM, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Wydawnictwo WAM, Wydawnictwo Prohibita, Wydawnictwo UKSW).

Po każdym z paneli odbędzie się dyskusja, która będzie okazją do wymiany poglądów i spostrzeżeń badawczych. W drugim dniu Konferencji, zostanie wygłoszony wykład ks. dr. Patryka Laroche’a poświęcony zmianom w prawie kanonicznym po Soborze Watykańskim II.

Zaproszeni do udziału w Konferencji są wszyscy, którzy zainteresowani są prawem kanonicznym, liturgią oraz Tradycją w Kościele. Wydarzenie odbędzie się
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, w sali Przewiązka w Collegium Kołłątaja przy ul. Św. Anny 6 (wejście jest także możliwe od strony ul. Gołebiej). III panel (od godz. 12.30) i kolejne odbędą się w Collegium Wróblewskiego przy ul. Olszewskiego 2, w sali 223.

Potwierdź swoją obecność:
Wydarzenie na Facebook

Zobacz także