Kraków: Maraton Biblijny 8-9 maja

W niedzielę i poniedziałek, 8-9 maja 2011 po raz trzeci odbędzie się w Krakowie Maraton biblijny, organizowany w ramach III Tygodnia Biblijnego w Kościele katolickim oraz Ekumenicznych Dni Biblijnych.

„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 21)

Maraton biblijnyDuchowni i wierni z Kościoła rzymskokatolickiego oraz Kościołów chrześcijańskich, zrzeszonych w Krakowskim Oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej, będą nieprzerwanie przez całą dobę czytali Słowo Boże w rzymskokatolickim kościółku św. Idziego u wylotu ul. Grodzkiej, u podnóża Wawelu.

Dla wiernych z Kościoła rzymskokatolickiego udział w Maratonie może stanowić formę odpowiedzi na apel papieża Benedykta XVI zawarty w jego adhortacji apostolskiej Verbum Domini: „pragnę jeszcze raz wezwać cały lud Boży, duszpasterzy, członków Instytutów życia konsekrowanego oraz świeckich, by starali się coraz lepiej poznawać Pismo święte. Nigdy nie powinniśmy zapominać, że podstawą wszelkiej autentycznej i żywej duchowości chrześcijańskiej jest słowo Boże, głoszone, przyjęte, celebrowane i rozważane w Kościele”.

Maraton biblijny rozpocznie się w niedzielę, 8 maja o godz. 17.00 i zakończy w poniedziałek 9 maja o tej samej porze. Organizatorami Maratonu Biblijnego w Krakowie są Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej, Duszpasterstwo Ekumeniczne Archidiecezji Krakowskiej oraz Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

mp

Zobacz także