Kraków: Międzynarodowe sympozjum liturgiczne „Powrót do źródeł”

Instytut Liturgiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na sympozjum naukowe pt. „Powrót do źródeł. Metodologia i teologia w badaniach źródeł liturgicznych”, które odbędzie się 21 października 2010 w Krakowie.

Współorganizatorami sympozjum są Ukraińskie Centrum Liturgiczne we Lwowie (Ukraina) i Greckokatolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja).

Międzynarodowe i ekumeniczne sympozjum pod hasłem Ad fontes liturgicos poświęcone będzie metodologii badania źródeł liturgicznych obrządku wschodniego i zachodniego. Zafascynowani liturgią Kościołów – rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i prawosławnego, naukowcy z Polski, Ukrainy i Słowacji podzielą się z nami swoimi doświadczeniami w badaniu liturgicznych rękopisów i starodruków, które są nie tylko źródłami poznania liturgii minionych wieków, ale wciąż żywym źródłem i inspiracją teologii. To od powrotu do źródeł chrześcijaństwa rozpoczęło się wielkie dzieło odnowy liturgii i całego Kościoła na Soborze Watykańskim II.

Miejsce sympozjum: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej, ul. Bernardyńska 3 (pod Wawelem), Kraków.

Program sympozjum:

9.00 Otwarcie sympozjum

9.30 ks. Thdr. Marcel Mojzeš, PhD. / Uniwersytet Preszowski (Słowacja)
Actio Dei źródłem liturgicznym par exellence

10.00 dr Taras Shmanko / Ukraińskie Centrum Liturgiczne we Lwowie (Ukraina)
Wschodnie źródła liturgiczne. Rodzaje, osobliwości, metodologia badań

10.30 ks. dr hab. Erwin Mateja / Uniwersytet Opolski (Polska)
Księdza Wacława Schenka badania nad wrocławskimi rękopisami liturgicznymi

11.00 Przerwa

11.30 dr Maksym Tymo / Seminarium Duchowne we Lwowie (Ukraina)
Liturgiczna hymnografia bizantyjska jako źródło teologii

12.00 Igumen Evfrosin (Bilash), dr teologii / Uniwersytet Odesski  (Ukraina)
Historyczny kontekst kształtowania się liturgii Cerkwi w tradycji rosyjskiej

12.30 Dyskusja

13.00 Przerwa obiadowa

14.30 ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko / Uniwersytet Opolski (Polska)
Libri ordinari jako źródło poznania liturgii przedtrydenckiej

15.00 ks. prof. Thdr Vojtech Boháč, PhD. / Uniwersytet Preszowski (Słowacja)
Najstarsze księgi liturgiczne grekokatolików na Słowacji

15.30 ks. dr Szymon Fedorowicz / habilitant UPJP II (Polska)
Wawelskie kolektarze jako źródło poznania liturgii katedralnej w XVI wieku

16.00 Przerwa

16.30 mgr Michal Glevaňák / Biblioteka Uniwersytecka w Preszowie (Słowacja)
Velykyj zbornik – greckokatolicka  księga liturgiczna z pierwszym oficjalnym zezwoleniem kościelnym (1860)

17.00 dr Wasyl Rudejko / Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie (Ukraina)
Stosowanie zasady ad fontes we współczesnych reformach brewiarza bizantyjskiego

17.30 Dyskusja

18.00 Zakończenie sympozjum

Zobacz także